٣۶ سال جستجو؛ داستان تراژیک یک مادر کورد

مادری که ٣۶ سال پیش فرزندانش را گم کرد عاقبت آنها را در اورمیه به آغوش کشید

یک مادر کورد ساکن باکور که ٣۶ سال پیش چهار کودک خود را گم کرده بود، پس از سال‌ها آنها را در روژهلات به آغوش کشید.

این لحظه آمیخته از غم و شادی را یک شبکه خبررسانی محلی اورمیه به تصویر کشید. یک مادر کورد ٣۶ سال پیش وقتی به خانه بازگشت متوجه شد کودکانش توسط برخی اعضای خانواده به افراد دیگری سپرده شدند.

او می‌گوید وقتی که این خبر را شنیده از هوش رفت. تلاش او برای یافتن کودکانش اما ناکام ماند.

او ٣۶ سال در حسرت دیدار فرزندانش بود. یک دختر و سه پسر که اکنون همگی بزرگ شده‌اند. دخترش گویا ساکن قزوین است و پسرانش در اورمیه زندگی می‌کنند. درباره جزئیات جدایی این مادر و فرزندانش اطلاعات چندانی در دست نیست.

او که پس از سال‌های طولانی انتظار دیروز در اورمیه فرزندانش را به آغوش کشید می‌گوید نمی‌تواند خوشحالی خود را به زبان بیاورد.