اعلام هویت چهار گریلای شهید شرنخ

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی چهار گریلای خود را که در کاتو مارینوس و بستا به شهادت رسیده بودند اعلام کرده و با آرمان‌های جانباختگان راه آزادی کورد و کوردستان تجدید میثاق نموده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در اطلاعیه‌ای اسامی چهار گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"رژیم سفاک ترک روز ٧ سپتامبر ٢٠٢١/ ١۶ شهریور ١۴٠٠ در منطقه کاتو مارینوس بخش الک استان شرنخ تحرکات اشغالگرانه‌ای را آغاز کرد و در نتیجه بمباران این منطقه، فرزندان گرانقدر خلقمان هوال «آزاد» و هوال «أیرش» که با فداکاری برای آزادی خلقمان به صفوف جنبش ملحق شده بودند به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی:  عگید آجار

   کد سازمانی: آزاد گودا

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: عدوله - عثمان

  تاریخ و محل شهادت: ٧ سپتامبر ٢٠٢١ / کاتو مارینوس

   نام و نام خانوادگی: عبدالله ایگیت

   کد سازمانی: أیرش آندوک

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: مریم - سلیم

  تاریخ و محل شهادت: ٧ سپتامبر ٢٠٢١ / کاتو مارینوس

آزاد گودا

 

أیرش آندوک

٢ گریلا در بستا به شهادت رسیدند

٩ آگوست ٢٠٢١/ ١٨ مرداد ١۴٠٠ ارتش اشغالگر ترک در مناطق تپه تنور، گیسن و مرگومار از توابع بستا تحرکات اشغالگرانه‌ای را اغاز کرد. در بمباران این منتقه رفقایمان «شورش» و «ژیان» به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: ابراهیم کایا

   کد سازمانی: شورش ماسیرو

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: عایشه - اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ٩ آگوست ٢٠٢١ / بستا

   نام و نام خانوادگی: دیلان اینان

   کد سازمانی: ژیان کوچر

   محل و سال تولد: سِرت

   نام مادر – نام پدر: محبت - طیار

  تاریخ و محل شهادت: ٩ آگوست ٢٠٢١/ بستا

شورش ماسیرو

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوت از مبارزات گریلای هر چهار شهید تجلیل به عمل آورده و سپس می‌افزاید:"خلقمان در شرنج، وان و سِرت هزاران فرزند قهرمان خود را به مبارزه آزادیبخش کوردستان پیشکش کرده و پیشاهنگ میهن‌دوستی در کوردستان شدند، یکبار دیگر عزیزترین فرزندان خود را به جنبش آزادیخواهی تقدیم نموده و به وظیفه پیشاهنگی عمل کردند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقایمان آزاد، أیرش، شورش و ژیان که در جنگ دفاع از شرف به الگوی بزرگ قهرمانی مبدل شدند و سپس به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و با آرمان‌های شهیدان و رهبریمان تجدید میثاق می‌کنیم."