الیف بولوت: مشکلات اساسی زنان در ایران و ترکیه یکسان است

الیف بولوت، عضو شورای زنان ه.د.پ با بیان اینکه آزار و اذیت زنان در ایران بر اساس قوانین است گفت، همین ظلم در ترکیه به صورت نامرئی انجام می‌شود و روزانه حداقل سه زن در این کشور به قتل می‌رسند.

در حالی که اعتراضات به قتل ژینا امینی ادامه دارد، الیف بولوت عضو شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.‌د.پ) در گفتگویی با خبرگزاری فرات روش دولت‌های مردانه را ظالمانه دانست.

او از جمله دخالت در پوشش و سبک زندگی زنان در ایران را زیر سئوال برد و گفت در سایر نقاط جهان نیز مردان با ابزار قدرت زنان را تحت فشار قرار می‌دهند.

الیف بولوت گفت با وجود کشتن شدن ده‌ها نفر، هنوز اعتراضات خیابانی در ایران در پی قتل ژینا امینی ادامه دارد. در کشور ترکیه نیز ما علیرغم خطر کشته شدن، زندان و یا تبعید برای تغییر ان نظام مردانه مبارزه می‌کنیم. بسیاری از نمایندگان ما در زندان گروگان هستند.

عضو شورای زنان ه.‌د‌.پ با اشاره به اینکه مشکلات اساسی زنان در ایران و ترکیه یکسان است، گفت در ایران فقط به صورت قانونی، یعنی رسمی این کار را انجام می‌دهند.

او درباره فشار نامرئی بر زنان در ترکیه به فشار اجتماعی، ناامنی محیط کار، آزار و اذیت در خیابان‌ها و اتوبوس‌ها اشاره کرد.

الیف بولوت با بیان آنکه حکومت‌ها به نفرت نسبت به زنان دامن می‌زنند تمام مشکلات علماء و سیاستمداران که در پوشش دین حرف می‌زنند این است که یک زن در چه سنی زایمان کند و چند فرزند داشته باشد و چگونه لباس بپوشد. حداقل روزانه سه زن در ترکیه به قتل می‌رسند.

او اما گفت: "زنان شجاع و مقاوم هستند. قویترین نمونه آن مقاومت زنان در روژاوا است. در محیطی که زنان مورد آزار جنسی، آزار و اذیت و فروش قرار می‌گیرند، شجاعانه‌ترین مقاومت‌ها در برابر داعش ابتدا توسط زنان صورت گرفت. وقتی می‌گوییم انقلاب زنان روژاوا، به این دلیل می‌گوییم که تحت رهبری زنان اداره می‌شود."

او همچنین در اشاره به شنگال افزود: امروز هزاران زن ایزدی وجود دارند که هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی نداریم. با وجود این، زنان با به خطر انداختن همه چیز، جنبشی را در آنجا آغاز کردند.

الیف بولوت اضافه کرد، زنان در افغانستان نیز هنوز با شجاعت باورنکردنی بیش از یک سال در برابر طالبان مقاومت می‌کنند.