فراخوان مشترک پژاک، کودار و کژار برای اعتصاب عمومی در روژهلات کوردستان

در این فراخوان از زنان، کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران، استادان دانشگاه‌ها، بازاریان، فعالان سیاسی – مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، دهقانان و سایر اقشار و اصناف درخواست شده مبارزه آزادی را وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر سازند.

در فراخوان مشترک پژاک، کودار و کژار از زنان، کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران، استادان دانشگاه‌ها، بازاریان، فعالان سیاسی – مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، دهقانان و سایر اقشار و اصناف درخواست شده مبارزه آزادی را وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر سازند.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)، جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) و جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) در فراخوانی مشترک آحاد خلق روژهلات کوردستان و آزادیخواهان ایران را فراخواندند در محکومیت رژیم فاشیست جمهوری اسلامی روز شنبه ٩ شهریور به اعتصاب سراسری ملحق شوند.

متن فراخوان به شرح ذیل است:

"به افکار عمومی

جنبش «ژن، ژیان، آزادی» با مشارکت همه خلق‌های ایران و شرق کوردستان و با هدف کسب «آزادی» کامل، خمیرمایەی بزرگترین انقلاب قرن بیست‌ویکم بر پایه آزادی زنان و خلق‌ها را برساخته است. شور و شعف این قیام، سراسر ایران و شرق کوردستان را به خروش آورده. قیام خلق‌ها بی‌تردید از هم‌اکنون به سطحی رسیده که دستاوردهایی دارد و تضمین‌کننده آزادی در آینده نزدیک می‌باشد.

قیام خلق‌ها امروز حول محور مفهوم ناب و یگانه «آزادی» خروشیده و بسوی تشکیل ملت دمکراتیک مبتنی بر آزادی تمامی جامعه اعم از زنان و خلق‌ها و نجات محیط‌زیست، جریان دارد. سیاست‌ها و برنامه‌های جنگ‌افروزانه و نسل‌کشانه با هدف سرکوب ددمنشانه از سوی جمهوری فاشیست ایران ره‌ به جایی نخواهد برد. حتی فراتر از آن، خیزش‌های خلقی از ۲۵ شهریور موجب تضعیف توان سرکوبگری نیروهای رژیم و استیصال آنها شده، طوری که در ۴۳ سال گذشته بی‌سابقه است. هم آزادی زنان و کل جامعه از هم جدایی‌ناپذیرند هم آزادی و دمکراسی‌خواهی خلق‌ها و ملیت‌های متکثر در سراسر ایران. این قیام، در سرآغاز، قیام اتحاد خلق‌ها با پیشاهنگی زنان است که در افق خود تنها کسب آزادی را نظاره می‌کند. لذا همه خلق‌های ایران در مسیر رهایی از ظلم و ستم مضاعف رژیم دیکتاتور، نسل‌کش و زن‌ستیز، محکوم به «مبارزه مشترک و همگرا»‌هستند.

تنها شرط پیروزی کامل خیزش ها، پی‌ریزی بنیان‌های آن بر ستون‌های وحدت سراسری در ایران و شرق کوردستان است. هر حزب، سازمان، جنبش و تشکلی که بخواهد از ریل این وحدت و همگرایی با فلسفه و شعار «ژن، ژیان، آزادی» خارج گردد و به جانب قدرت‌طلبی بلغزد، محکوم به فنا خواهد شد. خصایص بارز این خیزش اجازه نمی‌دهد رهیافت، شعار، گرایش و امیالی قدرت‌طلبانه که صفوف اتحاد خلق‌ها را برهم بزند، در پیش گرفته شود. طبیعت این قیام جنبشی‌بودن آن بصورت مبارزه سراسری است که راهکارها و شیوه‌های مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و فاشیستی ایران را به نحو احسن پیدا نموده و به پیش می‌تازد.

تا به امروز، هفتم مهرماه ۱۴۰۱، خیزش‌ها به سطح قابل‌توجهی رسیده، پاسخگو بوده و مفید واقع‌ گشته، اما از این‌ پس لازم است به سطحی ارتقاء یافته‌تر گام‌ نهد و با تکیه بر روش‌های هم‌پوشان «اعتراض و اعتصاب» به «تنوع روش‌های مبارزه‌گری» تحول یابد.

بیایید اعتراضات و اعتصابات سراسری با مشارکت زنان، کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران، استادان دانشگاه‌ها، بازاریان، فعالان سیاسی – مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، دهقانان و سایر اقشار و اصناف را وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر سازیم.

بدین‌وسیله، ما بعنوان «حزب حیات آزاد کوردستان/ پژاک»‌،‌ «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان/ کودار و «جامعه زنان آزاد شرق کوردستان/کژار» از عموم خلقمان در شرق کوردستان دعوت می‌کنیم که در «اعتصاب عمومی روز شنبه نهم مهرماه ۱۴۰۱» مشارکت غیرتمندانه بە عمل آورند. همه اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی‌طلب ایرانی، جنبش‌های زنان آزاد و تمامی خلق‌های ایران را فرامی‌خوانیم که یک صدا و هم‌گرا از «اعتصاب عمومی روز شنبه نهم مهر در شرق کوردستان» پشتیبانی کامل نمایند. قدر‌مسلم، ضروری است که «اعتراضات شبانه‌روزی» به موازات «اعتصاب‌ عمومی» تداوم یابد و در آن وقفه ایجاد نشود. با گسترش مبارزات خلقی می‌توان از جنگ‌افروزی و نسل‌کشی ممانعت بە عمل آورد و آزادی را کسب نمود. پیروزی از آن خلق‌هاست."