ه‌پ‌گ: ۹ اشغالگر مجازات شده و دو اشغالگر مجروح شدند

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق-ه‌پ‌گ اعلام نمود، ۹ اشغالگر مجازات شدند دو اشغالگر نیز مجروح شده و تعدادی سلاح منهدم شد.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق- ه‌پ‌گ بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام نمود "گریلا‌های آزادی‌بخش کوردستان از زاپ تا هفتانین، از متینا تا زاپ، در هر منطقه از مناطق حفاظتی مدیا، ضربات سنگینی به ارتش اشغالگر ترکیه که در تلاش برای اشغال منطقه هستند وارد می‌کنند. در عملیات‌های نیروهای ما 9 اشغالگر مجازات و 2 نفر مجروح شدند. در همین زمان یک قبضه اسلحه A4، ۲ دوربین موبس و 2 سنگر کاملا منهدم و 2 سنگر مورد اصابت قرار گرفت."

ه پ گ اطلاعات زیر را در مورد عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه به اشتراک گذاشت:

در منطقه‌ی آواشین

۱۶ سپتامبر ساعت ۱۱:۳۰ در  تپه شهید مونزور در منطقه مقاومتی مام رشو به صورت هماهنگ با تاکتیک‌های گریلایی اشغالگران مورد حمله قرار گرفتند.  با سلاح  سبک و سنگین از دو جهت به اشغالگران ضربه وارد شد. در نتیجه این عملیات ۳ اشغالگر مجازات شدند. دشمن در ۱۷ سپتامبر در این منطقه عملیاتی را آغاز نمود، اما نتیجه‌ای به دست نیاورده و مجبور شد منطقه را ترک کند.

در منطقه هفتانین

در ۱۹ سپتامبر ساعت ۷:۰۰ در منطقه تپه شهید سیلاوا با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. یک سلاح A4 و یک سنگر منهدم شد. دو اشغالگر در این سنگر مجازات شدند. سلاح A4  و دو دوربین موبوس و یک سنگر به طور کامل منهدم شدند.

۱۹ سپتامبر ساعت ۱۳:۱۵ علیه یک کامیون ارتش اشغالگر ترکیه که از روستای روسه بکتریا عبور می‌کرد، عملیات سابوتاژ انجام گرفت. در این عملیات دو اشغالگر مجازات شدند و یک اشغالگر نیز مجروح شد.

در منطقه‌ی متینا

۲۰ سپتامبر ساعت ۱۶:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه چارچله اشغالگرانی که می‌خواستند  وارد سنگر شوند، با سلاح سنگین هدف قرار گرفتند.

۲۰ سپتامبر ساعت ۲۱:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه چارچله نیروهای ما در تحرکات هلیکوپترها دخالت کردند.

۲۱ سپتامبر ساعت ۶:۳۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه چارچله با سلاح نیمه اتوماتیک اشغالگران هدف قرار گرفتند. یک اشغالگر مجروح شد.

منطقه‌ی شهید دلیل در غرب زاپ

۲۰ سپتامبر ساعت ۸ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۲۰ سپتامبر ساعت ۱۵:۲۵ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

۲۰ سپتامبر ساعت ۱۹:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین یک سنگر اشغالگران هدف قرار گرفت. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۲۰ سپتامبر ساعت ۳ در منطقه مقاومتی تپه جودی با عملیات تک تیراندازی اشغالگران هدف قرار گرفتند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۲۰ سپتامبر ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۲۰ سپتامبر ساعت ۲۱:۲۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه علیه اشغالگران عملیات تک تیراندازی انجام گرفت. یک اشغالگر مجازات شد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه

۲۰ سپتامبر در منطقه انزه قندیل یک وسیله نقلیه غیر نظامیان منطقه با جنگنده بمباران شد.

۲۰ سپتامبر منطقه شهید دلیل در غرب زاپ و منطقه متینا با هلیکوپترهای جنگنده بمباران شدند.

مناطق زاپ، شهید دلیل در غرب زاپ و متینا بمباران شدند.