جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ) در بوتان کارزار“با ژن، ژیان، ئازادی پیش بسوی آزادی” را آغاز کرد

در شهرک گوندی‌کَمَل در شرنخ، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ) کارزار “با ژن، ژیان، ئازادی پیش بسوی آزادی” را آغاز کرد.

در شهرک گوندی‌کَمَل در شرنخ، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ) کارزار“با ژن، ژیان، ئازادی پیش بسوی آزادی” را آغاز کرد. برای اعلام این کارزار، پارلمانتار حزب چپ سبز، نوروز اویسال، عائشه دوگان، عدالت کایا، فعالیت جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ) و چندین زن دیگر در مقابل مقر حزب چپ سبز حضور یافتند. پلاکارد “انزوا جنایت علیه بشریت است” و “مرگ بر خیانت” و عکس زنان به اهتراز در آمد.

“در برابر جنگ و اشغال‌گری حمایت از مبارزه‌ی آزادی”

ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) در شرنخ، زیلان یمانی، گفت: “این سیاست‌های تخریب آن‌ها قطعا با جنگ علیه زنان و خلق تفاوتی ندارد، حکومت حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) جنگی پلید و چندجانبه را علیه زنان و خلق ما پیش می‌برد. به ویژه در روژآوا و باشور کوردستان، با استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مبارزه‌ی آزادی‌بخش کورد و مبارزات زنان، نتایج این جنگ را عمیق‌تر کرده است. در این چارچوب، در روند کارزار ما که ضد جنگ و شامل “مقاومت” و “ارزش آزادی این مقاومت” است، با صدای بلند بیان می‌کنیم، در درجه اول از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تمامی محافل دمکراتیک و افکار عمومی جهان می‌خواهیم که لازم است ضد این جنگ و اشغال‌گری باشند و از مبارزه برای آزادی حمایت کنند”.

“ما مبارزه برای موجودیت انجام می‌دهیم‌”

یمانی با اشاره بر این‌که، مبارزه‌ی آن‌ها برای موجودیت، زبان مادری و فرهنگ خودشان است، به این اشاره کرد که تمامی حملات به سیستم شکنجه‌ی امرالی مرتبط هستند و گفت: “وی گفت: "با تعمیق سیاست‌های انزوای بیش از ربع قرن بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، در وهله اول نسل‌کشی زنان، مشکلات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همین ترتیب عمیق‌تر خواهد شد".

“حل مشکلات در امرالی است”

در ادامه‌ی سخنانش گفت: “راه‌حل مسئله‌ی کورد و تمامی ماسئل اجتماعی دیگر، در امرالی است. می‌دانیم که رژیم انزوا علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، در برابر ایدئولوژی و پارادایم وی صورت می‌گیرد”.

فراخوان مبارزه‌ی مشترک

در ادامه ذکر شده است: “بار دیگر از تمامی زنان ترکیه و سازمان‌های فمنیستی و زنان فعال و تمامی زنان جهان می‌خواهیم که از کارزار آن‌ها حمایت کنند. در برابر تمامی حملاتی که علیه موجودیت زنان صورت می‌گیرد، با پیشگامی زنان درخواست آزادی اجتماعی را سرخواهیم داد. همگی باهم، در هر جایی فریاد برآوریم و بگوییم؛ “با ژن، ژیان، ئازادی پیش بسوی آزادی”.

اطلاعیه‌ی کارزار با سردادن شعار “ژن، ژیان، ئازادی” پایان یافت.