مزگین خلیل: انقلاب روژهلات با پیشتازی زنان است

مزگین خلیل سخنگوی کنگره استار در اقلیم فرات روژاوا اظهار کرد: زنان همچون انقلاب روژاوا پیشاهنگی انقلاب روژهلات کوردستان را برعهده گرفته‌اند

مزگین خلیل سخنگوی شورای هماهنگی کنگره استار در اقلیم فرات روژاوا طی گفتگویی درباره قیام شرق کوردستان اعلام کرد "ژن، ژیان، آزادی" فلسفه زندگی در قرن بیست و یکم است.

مزگین خلیل به خبرگزاری ژنها گفت ما قتل ژینا امینی را به شدت محکوم می‌کنیم و به عنوان زنان روژاوا به قیام شرق کوردستان سلام می‌فرستیم.

او گفت رژیم ایران با اسلام افراطی سازماندهی شده و قوانین خشن آن، راه را بر قتل و خشونت و تجاوز علیه زنان باز می‌کند.

سخنگوی کنگره استار در اقلیم فرات گفت زنان شرق کوردستان از لحاظ زبانی، فرهنگی و هویتی نیز با خشونت دولتی مواجهند.

مزگین خلیل، جهانی شدن شعار "زن، زندگی، آزادی" به دنبال شنیده شدن این شعار در خیابان‌های شرق کوردستان را پرمفهوم دانست و گفت این شعار برای ما زنان یک فلسفه دور و دراز است.

او گفت مبارزه زنان کورد که در روژاوا به نماد مقاومت بین‌المللی زنان بدل شدند، در بسیاری از کشوهای جهان جوانه زده و برای پیروزی الهام‌بخش بوده است. مزگین خلیل جلب توجه کرد که انقلاب روژهلات نیز مانند روژاوا با پیشتازی زنان است.