ربودن ١١ زن از سوی رژیم غاصب ترک در گری سپی اشغالی

رژیم اشغالگر ترک در یک ماه گذشته حداقل ١١ زن اهل کانتون گری سپی اشغالی را ربوده است.

جنایات‌ جنگی رژیم اشغالگر ترک همچنان ادامه دارند. بمباران مناطق مسکونی، قتل شهروندان، ربودن و شکنجه غیرنظامیان به اعمال روزانه رژیم فاشیست ترک در مناطق اشغالی مبدل شده است.

بتازگی در شهرک العلی باجلی کانتون گری سپی اشغالی یک زن با هویت «عایشه احمد الوید» از عشیره ابوصافی توسط نظامیان رژیم ترک ربوده شده است.

بر این اساس تعداد زنانی که در ٢١ روز اخیر در مناطق اشغالی گری سپی ربوده شدند به ١١ زن افزایش یافته است. پیش از این در روز ۶ اکتبر دو زن به نام‌های ذلیخا الحسین و فاطمه الغد و همچنین روز ١٩ سپتامبر نیز در همین شهرک یک زن جوان ١٨ ساله به نام کوثر العبد ربوده شدند.

رژیم ترک و مزدورانش در شهرک حمام ترکمن گری سپی ۶ زن و در سلوک هم یک زن را ربوده‌اند.