زنان جوان روژاوا به صفوف گریلا پیوستند

در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه، جوانان به صفوف گریلا می‌پیوندند. در همین راستا جمعی از زنان جوان روژاوا نیز در به صفوف نیروهای گریلا پیوستند.

حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه مناطق حفاظت‌شده میدیا و سرتاسر کوردستان و کوهستان‌های آزاد ادامه دارد. اخیراً نیز حملات اشغالگرانه علیه آواشین و زاپ آغاز شده ‌است. خلق کورد و همه خلق‌های کوردستان در مقابل این حملات اشغالگرانه واکنش و موضع‌گیری های صریح و جدی نشان دادند. به‌ویژه از طرف جوانان و زنان جوان در سرتاسر کوردستان و در خارج از کوردستان نیز هم با انجام فعالیت‌ها و اعتراضات و هم با پیوستن به صفوف گریلا پاسخ قدرتمندی به این حملات اشغالگرانه داده شد.

همه جامعه کورد و به‌ویژه جوانان و زنان جوان که با استراتژی  جنگ خلق انقلابی سازماندهی شده‌اند، در مقابل این حملات اشغالگرانه دست به مبارزه زده و گام‌های قدرتمندی برداشتند. اخیراً نیز برای پاسخ به این مرحله، جوانان و زنان جوان به درخواست و با ارزش قائل شدن برای پ.ک.ک و پاژک به صفوف گریلا روی آورده‌اند. بر این اساس جمعی از زنان جوان روژاوای کوردستان در مقابل حملات اشغالگرانه به صفوف گریلا روی آورده‌اند. در بیانیه‌ای که توسط زنان جوان منتشر شده‌است آمده‌است که ما زنان جوان دشمنی پ.د.ک علیه خلق کورد را نمی‌پذیریم و در مقابل همه این اقدامات ستیزه‌جویانه به صفوف گریلا می‌پیوندیم و با این اقدام خود پاسخی محکم به این مرحله خواهیم داد.

هم‌زمان زنان جوان از همه زنان و زنان جوان درخواست می‌نمایند تا علیه حملات اشغالگرانه در صفوف مقدم جنگ قرار گرفته و به صفوف گریلا بپیوندند.

در این بیانیه همچنین آمده ‌است :

"در ابتدا ما انزوای شدید تحمیل‌شده بر رهبر آپو را به‌عنوان بخشی مهم و بزرگی از جنگ سوم جهانی می‌دانیم، چون رهبر آپو در قرن ۲۱ نمایندگی همه بشریت را برعهده دارد. به‌همین دلیل اولین هدف نیروهای هژمون گرا این است که در وجود رهبر آپو همه بشریت و در صدر آن‌ها جوانان و همه جوامع دمکراتیک را به‌طور کامل از صفحات تاریخ حذف کرده و آثار آن‌ها را نابود نمایند. هم‌زمان جنگی که در کوهستان‌های کوردستان آغاز شده ‌است و در سرتاسر کوردستان پخش ‌شده، ادامه سیاستی است که در امرالی اجرا می‌شود.

همان‌طور که می‌دانید برای آنکه کوردها به‌طور کامل در سرتاسر جهان نابود شوند، همه نیروها و همه اشغالگران و در صدر آن‌ها پ.د.ک با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جنبش آزادی خلق کورد پ.ک.ک را به‌طور کامل تصفیه نمایند. در همین راستا از همه نیروی خود استفاده می‌کنند. ما نیز در مقابل این جنگ و برای خنثی نمودن سیاست و اهداف آن‌ها، مبارزات خود را با نیروهای گریلا یکی می‌کنیم. ما در مقابل پ.د.ک که در چنین شرایطی در صفوف و درمیان نیروهای دشمن جای گرفته‌ است و از نیروهای فاشیست دستور می‌گیرد تا نیروهای گریلا را محاصره کنند، می‌ایستیم. آن‌ها باید به‌خوبی بدانند که دولت ترکیه و همه نیروهای پشت ‌پرده، پ.د.ک را فقط برای منافع اشغالگرانه‌ی خود به کار می‌گیرند. به‌همین دلیل ما پ.د.ک را نخواهیم بخشید و آن‌ها را به‌شدت مورد محاسبه قرار خواهیم داد.

بدون شک در این جنگ دشوار، پیشاهنگی مبارزات برعهده‌ی زنان و زنان جوان کوردستان می‌باشد. در ابتدا ما با عنوان زنان جوان حملات دشمن به‌ویژه حملاتی که می‌خواهد در وجود زنان جامعه‌ای اسیر و برده ایجاد نماید، را رد می‌نماییم .در مقابل این حملات، ما به‌عنوان زنان جوانی که به میهن و انقلاب و حزب و خلق و رهبر خود وابسته ‌است، پیشاهنگی این مبارزات را به‌عهده خواهیم گرفت. ما خط آزادی که رهبر آپو آن را به وجود آورده ‌است را حفظ کرده و آن را تقویت می‌نماییم. بر این اساس ما به‌عنوان زنان جوان روژاوای کوردستان خط مبارزات آزادیخواهانه شهید شارستان فارقین راکه در زاپ قهرمانانه مبارزه کرد، به‌عنوان معیار مبارزات خود اساس قرار خواهیم داد. ما با روح همه شهدای انقلاب به این جنگ پیوسته و برای انتقام خون همه شهدا اراده‌ای محکم داریم.

در پایان ما از همه جوانان و زنان جوان کوردستان و به‌ویژه زنان جوان باشور کوردستان درخواست می‌نماییم تا در مقابل دشمنی پ.د.ک در میان صفوف گریلا جای بگیرند و خود را با روح مقاومت گریلا که ضامن پیروزی بوده و نقش پیشاهنگ انقلاب کوردستان را بر عهده گرفته‌اند، یکی نمایند. هم‌زمان ما با مبارزات گریلا در کوردستان پیروزی‌های بزرگی به دست آورده و رژیم فاشیستی جمهوری ترکیه را  نابود خواهیم کرد. اکنون در کوردستان جنگ در جریان است. پاسخ مناسب و درست نیز برای این شرایط پیوستن به نیروهای گریلا است. برهمین اساس باید همه جوانان و زنان جوان بیایند و به نیروهای گریلا بپیوندند."