چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند‌؟

طبق تحقیقات دانشمندان، تفاوت امید به زندگی میان زنان و مردان، ممکن است بروی سلول‌های گرم تولید کننده اسپرم و تخمک،‌ تاثیر بگذارد.

طبق تحقیقات انستیتوی‌ تحقیقات دموگرافیک ملی فرانسه ‌(INED)‌ در سال ۲۰۲۰ در فرانسه که عمر زندگانی را محاسبه می‌کرد، میانگین عمر برای مردها ۷۹.۲ سال و برای زنان ۸۵.۳ بود. دانشمندان تلاش کردند دلیل این تفاوت را درک کنند و اکتشافات جدیدی انجام دادند.

نتیجه تحقیقات جدیدی که در مجله ساینس ادونس ‌(Science Advances) منتشر شده است، ممکن است این راز را کشف کرده باشد. محققان در طول این تحقیق، آزمایشاتی را بر روی ماهی فیروزه‌ای لوله‌ای انجام دادند.

نویسنده ارشد نتایج این تحقیقات، تورها ایشتانی با مجله گاردین مصاحبه کرد و گفت‌: ‌«برهه پیر شدن ماهی فیروزه‌ای لوله‌ای بسیار به انسان شبیه است. برای همین هم از نظر من وضعیت انسان‌ها بسیار پیچیده نیست. این وضعیت برای کنترل پیرشدن انسان‌ها می‌تواند یک گام مهم باشد.‌»

محققان بصورت متمرکز بروی سلول‌های تخمک و اسپرم تحقیق کردند که در میان هر دو جنس بیشترین مسئله دارای تفاوت است. در این آزمایشات بروی این ماهی‌ها حجره‌های گرم تولید کننده و زایا را متوقف کردند، که برای مردان اسپرم و برای زنان تخمک را به وجود می‌آورد.

به مثابه نتیجه این تحقیقات، تشخیص داده شده است که بدون ایجاد سلول‌های جنسی زایا، مردان بیشتر عمر می‌کنند و زنان نیز جوانتر می‌مانند. این یعنی امید به زندگی میان هر دو جنس یکسان است.

تورها ایشتانی گفت‌: ‌«ما منتظر بودیم که زمانیکه حجره‌های جنسی زایا میان هردو جنس را از میان برداریم، هم زنان و هم مردان، بیشتر عمر کنند. اما دیدیم که این امر تنها عمر مردها را افزایش می‌دهد و عمر زنان را کوتاه نیز می‌نماید. این وضعیت غیرقابل پیشبینی و تخمین بود، اما ما دیدیم که با این اکتشاف تفاوت‌ها میان امید به زندگی میان هر دو جنس، بهتر قابل درک است.‌‌»