"نیاز به مبارزه اکولوژیکی علیه استثمار وجود دارد"

جمیل آکسو از پولن اکولوژی (Pollen Ecology) اظهار کرد که مبارزه علیه استعمارگری باید یک مبارزه اکولوژیکی باشد و بر وظیفه‌ی حفاظت از طبیعت و منابع تاکید کرد.

مبارزه اکولوژیکی

جمیل آکسو از Pollen Ecology با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت که قرن ترکیه به وضعیت اضطراری تبدیل شده است و این امر به ویژه از سال ۲۰۱۵ اعمال شده است و افزود: «حکام بر اساس قانون اساسی و قوانین خود عمل نمی‌کنند. قانون‌گذاری، اداره و عدالت همه در اختیار کاخ است. جستجوی حق، عدالت‌جویی، اعتصاب‌ها، کنش‌ها به شدت سرکوب شده می‌شوند. این وضعیت از رژیم اضطراری همراه با حمله به جنبش‌های اپوزیسیون اجتماعی، همچنین به مقاومت محیط‌زیست محلی نیز حمله کرد.»

آکسو از بسیج شرکت‌ها در ترکیه و کوردستان برای تخریب کوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مزارع کشاورزی خبر داد و گفت؛ به دلیل سودجویی شرکت‌ها، کارگران در محل کار و بیماری‌های ناشی از مشاغل‌شان جان خود را از دست می‌دهند.

قانون استعمارگری وجود دارد

آکسو تصریح کرد که در کوردستان قانون آزار و اذیت وجود دارد. یک سیاست دو جانبه تخریب انجام می‌شود و می‌گوید: «کوردستان در وضعیت مستعمره‌‌شدگی قرار دارد و علاوه بر آن، وجود ملی کوردها انکار می‌شود، مبارزه برای آزادی و برابری سرکوب می‌شود. ثانیاً، سرمایه نقش خود را در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند و سیاست اقتصادی را بر اساس آن انجام می‌دهد. با توجه به عامل اولیه، جغرافیای کوردستان سال‌هاست با سیاست‌های مهاجرت‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است. با پروژه آناتولی جنوبی (گ‌ا‌پ) و  سدسازی‌ها تحت عنوان «محرمانه» و «سدهای امنیتی»، نیروی کار و نیروی طبیعی منطقه به (نظام) سرمایه ارائه شد. به خاطر این دو سیاست تخریبی، هم خواستند تا ملت کورد را از هم بپاشند و همچنین همراه با پاشاندن آن از مردم به عنوان نیروی کار ارزان در بخش صنایع شهری و سرویس‌های خدماتی استفاده کنند. این صرفا یک تفسیر نیست،‌ حتی خود قلم‌بدستان نوکر (نظام) سرمایه این را به زبان آوردند.»

شما مسئول حفاظت از طبیعت هستید

آکسو با بیان اینکه استعمارگری نظامی است که با زمین را با خونخوار غارت می‌کند و با همه موجودات زنده روی زمین خشونت ظالمانه می‌کند، و اینگونه به سخنانش ادامه داد: «ما آن را از بسیاری جهات دیدیم. مشکل خشکسالی در کوردستان بسیار جدی است. دیگر ذرت‌های بایر که ژنتیکی آنها دستکاری و تغییر داده شده است (GDO) اکنون در منطقه تولیدی دجله کاشته می‌شود. جنگل‌ها در دامنه‌های جودی قطع می‌شوند. هر تابستان، به دلایل "امنیتی"، جنگل‌ها از درختان پاکسازی می‌شوند. شرکت‌ها بدون توجه به مقررات قانونی فعالیت می‌کنند. در دهانه رودخانه مراد، که از شاخه‌های رود فرات است، شرکت‌ها و دولت با یکدیگر همکاری می‌کنند تا همانند منطقه ایلیچ، طلا را با سیانور استخراج کنند. رودهای دجله و فرات به دلیل استخراج معادن، زباله‌های شهری و کشاورزی صنعتی به منطقه‌ی تخریب محیط‌زیست تبدیل شده‌اند. بنابراین مبارزه با استثمار باید یک مبارزه اکولوژیک باشد. اگر استعمارگران می‌خواهند زمین شما را بی‌فایده و بایر کنند، پس وظیفه شماست که از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مزارع کشاورزی خود محافظت کنید.»