اقدام نافرمانی مدنی برای حمایت از مخمور در برن

جوانان کورد در مقابل کنسولگری عراق در برن، پایتخت سوئیس، علیه محاصره اردوگاه مخمور توسط ارتش عراق تظاهرات کردند.

جوانان با بیان اینکه محاصره مخمور را نمی‌پذیرند، با شعار "مخمور سرزمین زندگی است، علیه اشغالگری زندگی به پا خیز" در کنسولگری عراق دست به اقدام زدند.

جوانانی که دست به اقدام نافرمانی مدنی زدند، اظهارات زیر را بیان کردند:

ما جوانان کورد یک قدم به عقب برنخواهیم داشت. ما در کنار مردم مخمور هستیم. این تصمیم مردم است. ما اینجا مقاومت خواهیم کرد. ما نیز مانند مردم مخمور اراده خود را تسلیم نخواهیم کرد. ما اراده خود را به دولت ترکیه تسلیم نکردیم، به دولت عراق نیز نخواهیم کرد. به همین دلیل ما از اینجا فراخوان می‌دهیم. این محاصره که پروژه پلید دولت ترکیه هم هست به معنای محاصره همه ماست. مقاومت در برابر آن زندگی است. ما موفق خواهیم شد. روژاوا و شنگال موفق شده‌اند و مخمور نیز موفق خواهد شد.

سربازان ارتش عراق در ۲۰ می تلاش کردند با سیم‌خاردار و ده‌ها خودروی زرهی، سلاح‌های سنگین و تجهیزات سنگین، اردوگاه مخمور را محاصره کنند. ساکنین مخمور در مقابل این اقدام محاصره مقاومت کردند و ارتش عراق را عقب راندند و در چادرها به نگهبانی پرداختند.