در شهر هامبورگ برای رهبر خلق کورد نهال کاشته شد

به مناسبت میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در هامبورگ نهال کاشته شد.

در شهر هامبورگ آلمان به مناسبت ۷۵مین سالروز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نهال کاشته شد. مجلس زنان هامبورگ، جنبش جوانان انقلابی و مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد در هامبورگ در این کنش شرکت داشتند.

زیلان وان به نمایندگی از مجلس زنان روژبون‌ هامبورگ، اعلام نمود، میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مژده‌ی رستاخیز تمام خلق ماست و گفت: «روز میلاد رهبر آپو، رستاخیز خلق کورد است.»

فردا نیز توسط دَتکَم-هامبورگ به مناسبت میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کنشی انجام خواهد شد و برای امرالی کارت‌پستال ارسال خواهد شد.