درخواست خانواده‌ها برای دیدار از امرالی

خانواده‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در انزوای مطلق به سر می‌برد و خانواده‌های دیگر زندانیان در امرالی برای ملاقات به دادستانی عمومی بورسا و ریاست زندان امرالی مراجعه کردند.

مهمت اوجالان، برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، که سه سال است اطلاعی از وی گرفته نمی‌شود، وصی وی مظلوم دینچ و سایر زندانیان، علی کانار، برادر عمر حایری کانار، پولات یلدیریم، برادر حامیلی یلدیریم، ملیحه چتین، خواهر ویسی آکتاش جهت ملاقات به دفتر دادستانی عمومی بورسا درخواست دادند.

خانواده‌ها همچنین از طریق دفتر دادستان عمومی بورسا به ریاست زندان بسته و امنیتی نوع اِف امرالی مراجعه کردند.

دفتر حقوقی سده و خانواده‌ها از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ هیچ اطلاعی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نکرده‌اند.

وکلای دادگستری در بیانیه‌ای در تاریخ ۲ می اعلام کردند: علی‌رغم تمام درخواست‌ها و تلاش‌های وکلا و خانواده‌های زندانیان، ما از شرایط زندگی و وضعیت سلامتی عبدالله اوجالان و سه موکل دیگرمان در امرالی اطلاعی نداریم. این وضعیت ما و کل جامعه را نگران می‌کند.