مادران در تحصن عدالت: از راهپیمایی آزادی صیانت می‌کنیم

مادرانی که در آمد در مراسم تحصن عدالت هستند گفتند: «ما خواستار آزادی آقای عبدالله اوجالان هستیم. هدف راهپیمایی آزادی عدالت، برابری و انسانیت است. باید همه از راهپیمایی آزادی صیانت کنند.»

راهپیمایی بزرگ آزادی که از اول فوریه در وان و قرس به منظور جلب توجه به سیاست انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تضمین آزادی جسمانی او آغاز شد، همچنان ادامه دارد. شاخه‌های قرس و وان راهپیمایی بزرگ آزادی در ۱۳ فوریه وارد آمد می‌شوند.

مادران در مراسم تحصن عدالت در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF)، به اهمیت مبارزه برای شکستن انزوا اشاره کردند و خواستار شرکت همه در راهپیمایی آزادی شدند.

هدف راهپیمایی، عدالت، برابری و انسانیت است

مریم سویلو با بیان اینکه اقدامات ضد انزوا مهم هستند و همه باید از آنها حمایت کنند، گفت: «من به مبارزه در زندان‌ها درود می‌فرستم. ما اینجا در تحصن عدالت هستیم، تنها چیزی که می‌گوییم صلح و عدالت است. نظام باید خواسته‌های مادران را برآورده کند. از این به بعد نمی‌تواند اراده خلق کورد را بشکند.دشمن هر کاری بکند نمی‌تواند اراده خلق کورد را بشکند.نظام اکنون باید با خلق کورد دور میز مذاکره بنشیند. به رفقایی که راهپیمایی عدالتخواهانه را آغاز کرده‌اند و در حال مبارزه هستند درود می‌فرستم، راهپیمایی آنها بسیار مهم و مقاومتی موجه و مشروع است، هدف راهپیمایی عدالت، برابری و انسانیت است.»

ما تا آزادی همه زندانیان مبارزه خواهیم کرد

مریم سویلو خواستار شرکت در راهپیمایی آزادی که ۱۳ فوریه وارد آمد می‌شود، شده و گفت: «نباید رفقای خود را که راهپیمایی را آغاز کردند تنها بگذاریم. کسانی که به خود می‌گویند «من کورد هستم» باید دست از کار خود بردارند و از راهپیمایی حمایت کنند. در آن روز هزاران نفر باید دور هم جمع شوند و از مبارزه و راهپیمایی حمایت کنند، زیرا این راهپیمایی، راهپیمایی آزادی و عدالت و وحدت است. این راهپیمایی نه تنها برای کوردها بلکه برای همه خلق‌های ترکیه هم هست. ما در مورد انزوا صحبت می‌کنیم. انزوا فقط در زندان‌ها نیست، بلکه کل مردم کورد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بیایید با هم برای عدالت و صلح در ۱۳ فوریه به میدان برویم. ما دیگر مرگ و اشک نمی‌خواهیم. همه به خوبی می‌دانند که کلید برابری و آزادی در امرالی است. همه چیز از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شروع می‌شود و به او ختم می‌شود. مردم ما باید اینگونه به مبارزه نگاه کنند. ما به مبارزه خود تا آزادی رهبر خلق کورد و تمامی زندانیان ادامه خواهیم داد.»

ما خواستار آزادی آقای عبدالله اوجالان هستیم

موشهر اولکر، عضو مدیریت شهر آمد حزب مناطق دموکراتیک که در کنار مادران در مراسم تحصن عدالت حضور دارد، بر اهمیت راهپیمایی آزادی که از اول فوریه آغاز شده است، تاکید کرد و گفت: «ما مادران روزها است که اینجا برای عدالت تحصن کرده‌ایم. ما خواستار آزادی آقای عبدالله اوجالان هستیم. فعالیت‌های ما برای شکستن انزوا که شروع شده، امروز افزایش یافته است. راهپیمایی بزرگ آزادی نیز با دو شاخه آغاز شد و در روز ۱۳ فوریه به آمد می‌رسد. راهپیمایی تا رسیدن به منطقه آقای اوجالان ادامه خواهد یافت. صد سال است که خلق کورد تحت ظلم و ستم شدید قرار دارند. ما دیگر کوردهای گذشته نیستیم. راهپیمایی که راه اندازی شده راهپیمایی صلح است. ما سال‌هاست که نمی‌توانیم از رهبرمان خبری بگیریم. هدف از راهپیمایی شکستن انزوا است، هرکسی که خواهان صلح، عدالت و برابری است باید به این راهپیمایی و مبارزه بپیوندد. به عنوان مادر تنها آرزوی ما صلح است. همه باید بایستند، مبارزه کنند و از یکدیگر پشتیبانی نمایند.»