ژاپن گرم‌ترین تابستان خود را تجربه کرد

آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) گزارش داد که این کشور از سال ۱۸۹۸ بدین سو که آمارهای قابل مقایسه ایجاد شد، گرم‌ترین تابستان خود را بین ماه‌های ژوئن و اوت تجربه کرده است.

ژاپن تابستانی با بالاترین میانگین دمای ثبت شده داشته است.

به گفته JMA، میانگین دمای تابستان در ژاپن به طور قابل توجهی در شمال، شرق و غرب این کشور افزایش یافته است.

JMA می‌گوید: میانگین ناهنجاری دمایی، بر اساس مشاهدات در ۱۵ مکان مختلف در ژاپن، ۱،۷۶+ درجه سانتی گراد است که بسیار بیشتر از دمای سال ۲۰۱۰ (۱،۰۸+ درجه سانتی گراد) است که بالاترین سطح از زمان شروع ثبت آمار در سال ۱۸۹۸ است.

در بسیاری از نقاط کشور، نه تنها حداکثر دما، بلکه حداقل دما نیز به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است. به عنوان مثال، در شهر ایتویگاوا، حداقل دما در ۱۰ اوت به ۳۱،۴ درجه سانتیگراد رسید که بالاترین درجه در کشور است.

در بیانیه کتبی آمده است: در مقایسه با سال‌هایی که میانگین دمای تابستان به‌ویژه بالا بود (۲۰۱۰، ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)، تعداد روزهای بسیار گرم از اواخر ژوئن به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به بالاترین سطح نسبت به سال ۲۰۱۰ رسیده است.