پاژک: تولد رهبر آپو سرچشمه زندگی ماست

شورای هماهنگی پاژک در پیام خود به مناسبت زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت: «تولد رهبر آپو سرچشمه زندگی ماست.»

پاژک، ۴ آوریل

در بیانیه حزب آزادی زنان ‌(پاژک‌) آمده است که آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان هدف اصلی آنان در این سال مبارزاتی است و گفته شده است: «با این تفکر و باور، میلاد رهبر آپو را به زنان، خلق کورد و دوستان خلقمان تبریک می‌گوییم.»

در بیانیه پاژک آمده است: «در ابتدا، چهارم آوریل را به رهبر خود، زنان، خلق کورد و همه بشریت که برای آزادی مبارزه می‌کنند تبریک می‌گوییم. ما چهارم آوریل به معنای زندگی آزاد، شادی پیروزی زن آزاد جامعه آزاد، با این باور که تولد رهبر آپو تولد انسان آزاد و تولد دوباره انسانیت آزاد است را تبریک می‌گوییم.»

۴ آوریل فراخوان آزادی خلق کورد در برابر نابودی، نسل‌کشی و اشغالگری است

رهبر آپو موضع کورد آزاد را در برابر نظام حاکم که می‌خواهد کوردهای خود را بسازد و به کار بگیرد، ایجاد کرد. به دنیا آمدن به معنای راه رفتن، توقف ، راه رفتن مستقیم است. از این نظر، ۴ آوریل تنها تولد یک نفر نیست، تولد یک خلق است، تولد میلیون‌ها نفر است. به خصوص تولد خلق کورد است. ۴ آوریل ندای آزادی خلق کورد علیه نابودی، نسل‌کشی و اشغالگری است. نه تنها نشان دهنده یک تولد بود، بلکه نشان دهنده تولد دوباره همه ستمدیدگان بود. در عین حال، رستاخیز زن آزاد، جامعه آزاد و مرد آزاد است.

۴آوریل وسیله‌ای برای بازگرداندن طبیعت و ذات ربوده شده از بشریت است. این بزرگترین نیروی تغییر و دگرگونی می‌شود. رهبر آپو با دفاعیات خود این قدرت تغییر و تحول را به همه بشریت بخشید. امروز در سراسر جهان، خلق کورد و دوستانشان در حال افزایش سطح سازماندهی زندگی و مبارزه هستند.

خلق کورد در روزگار ما به نتایج مهم و پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌اند. این پیروزی‌ها بیشتر در سازمان و دانش زنان مشهود است. ظلم به زن و فشار فعلی به زن نیز در جامعه توسعه یافته است. در برابر این پدیده، قیام زنان و ندای آزادی آنها در عین حال به معنای قیام خود خلق کورد است. رهبر آپو زنان را با آزادی آشنا کرد، زنان را با تاریخ و هویت خود آشنا کرد.

معلوم است که هر فردی تولدی دارد. این یک واقعیت بیولوژیکی است. با این حال، تولدهای فکری همیشه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، این تولدها بزرگترین و سخت‌ترین هستند. توسعه آن نیازمند تلاش سخت و اهداف بزرگ است. همانطور که معلوم است، تفکر دولت نام تمدن بشری می‌شود و می‌خواست با ثروت افراد شجاع تمام ثروت خاورمیانه را تحت نفوذ و اشغال خود قرار دهد. برای هزاران سال، این اشغالگری و نفوذ آن ادامه دارد. فرهنگ و خلاقیت خود را به عنوان متعلق به خود در نظر می‌گیرد و استفاده می‌کند. نوآوری توسط انسان‌ها علیه آنها استفاده شد.

تولد رهبر آپو پایان همه این رویکردها و شعور و مفاهیم بود، او با داشته‌های زندگی خود نوآوری کرد. تولد رهبر ما از تولد طبیعی گذشته است. به تمام معنا تفاوت ایجاد کرده است. رهبر ما بزرگترين کار و تلاش را برای زنان انجام داده است که سطح کالا بودن را ترک کنند، خود را سازماندهی کنند و دانا شوند. آزادی زنان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. آزادی زنان با سطح مبارزات امروزی پدیدار شده است. از سوی زنان خاورمیانه و زنان کورد، این روز جدی گرفته می‌شود و بسیار با اهمیت است.

رهبری اراده زن آزاد را نشان داد

 با نظام تمدنی ۵ هزار ساله و به عنوان نتایج وحشیانه نظام سرمایه‌داری، همه مردم جهان تحت اشغال گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. در نتیجه اشغالگری علیه بشریت، طبیعت و محیط زیست ویران شده است. به نام برابری و آزادی، همه ارزش‌های اجتماعی زیر پا گذاشته شده است. در هیچ مقطعی از تاریخ جامعه تا این حد بدون محافظت رها نشده است. به ویژه زنان تحت تأثیر همه عملکردها و اقدامات این نظام هستند. با ظهور رهبر آپو این نظام لعنتی و اعمالش مورد بررسی قرار گرفت، راه حل آنها آشکار شد و امیدهای زنان پاسخ داده شد. این نیز به معنای تولد زندگی آزاد در برابر نظام اقتدار مردانه است. با توجه به تمام اعمال غیرانسانی و غیرطبیعی، به یُمن فلسفه زندگی آزاد رهبر آپو، این زندگی بر اساس تولد دوباره از طریق آزادی زنان آغاز شده است. حقایقی که از زنان شروع شده بود و توسط سیستم قدرت مردانه نابود شد، آشکار گشت. رهبر آپو آزادی زن را محور آزادی جامعه قرار داد و آن را بر این اساس ارزیابی کرد و راه حلی اجتماعی با فلسفه زندگی تدوین کرد. یک بار دیگر رهبر آپو الگویی از جامعه آزادی دموکراتیک ـ اکولوژیک ـ آزادی جنسی را در برابر آگاهی توطئه گرایانه در جریان امرالی خلق کرد. بر اساس این اراده مردم، حقیقت جامعه سیاسی و اخلاقی را آشکار کردند و اراده زن آزاد را در برابر اراده یک جانبه مرد آشکار کردند.

ما به عنوان زنان جنبش آزادی زنان کوردستان، تولد رهبر آپو را سرچشمه زندگی خود می‌دانیم. اما از آنجایی که رهبر آپو همچنان در زندان امرالی است، ما بیش از هر زمان دیگری از این وضعیت عصبانی هستیم و تا زمان تحقق آزادی جسمانی رهبر آپو، نگرش مبارزه بی‌وقفه را داریم. ما به عنوان حزب آزادی زنان پاژک برای آزادی جسمانی رهبرمان در سال ۲۰۲۴ مبارزه خواهیم کرد. ما بر این اساس نقش خود را آشکار کرده‌ایم. ما برای رهبر خود در برابر واقعیت ضد انسانی که بر او اعمال می‌شود، بیش از هر سال دیگر در این چهارم آوریل درخت میکاریم. در این ۴ آوریل برای آزادی رهبرمان باید مهر خود را بر تاریخ بزنیم. در ۸ مارس و نوروز، ما به عنوان زنان با بزرگ‌ترین جشن‌ها و موضع‌گیری خود از رهبر خود صیانت کردیم. در چهارم آوریل با درختکاری طبیعت را به رهبر خود نزدیک خواهیم کرد. این منجر به دانش و تعمیق اکولوژیکی خواهد شد. درختان برای رهبر ما قطع شده است. ما تمام مناطق را با درختان سبز برای رهبرمان تزئین خواهیم کرد. در این روزهای قیام و مقاومت، ما زنان کورد باید در همه جا از رهبر خود صیانت کنیم و این روزها را با روحیه گرم‌تر به رهبر خود تبریک بگوییم.

همچنین رهبر آپو تمام زندگی خود را برای آزادی زنان، آزادی خلق کورد و بشریت سازماندهی کرد. او برای انجام این امر، برای احیای باور و امید، مبارزه و مقاومتی را نشان داد و توسعه داد که نمونه‌ای در دنیا ندارد. رهبری ما در ۲۵ سال گذشته در انزوای شدید در زندان امرالی به سر می‌برد و به مقاومت تاریخی خود برای آزادی زنان، جامعه و بشریت ادامه می‌دهد. زنان، جوانان، خلق کورد و دوستانشان مسئول آزادی جسمانی رهبر آپو در برابر مقاومت تاریخی بی‌نظیر رهبر آپو هستند.

نگرش و روحیه مبارزاتی که در ۸ مارس و نوروز به وجود آمد عزم برای آزادی جسمانی رهبری بود. ما معتقدیم که مبارزه از این پس با همین روحیه انجام خواهد شد. همانطور که گریلاهای آزادی‌بخش، آتش مبارزه را با مردم برافروختند، با پیشاهنگی زنان نیز پیروزی را تضمین خواهند کرد.

ما به عنوان حزب آزادی زنان کوردستان بار دیگر می‌گوییم که آزادی جسمانی رهبرمان هدف اصلی ما در این سال سخت مبارزه است. با این فکر و باور، تولد رهبر آپو را به زنان، خلق کورد و دوستان خلقمان تبریک می‌گوییم.»