در ۹ ماه ۲۱ مورد خودکشی در جولمرگ ثبت شده است

از آغاز امسال حداقل ۲۱ مورد خودکشی در شهر و نواحی استان جولمرگ ثبت شده است.

جوانان ۲۲.۸ درصد از جمعیت استان جولمرگ در باکور کوردستان را تشکیل می‌دهند و یکی از جوان‌ترین استان‌های ترکیه است. طبق یک آمار درج‌شده در ۹ ماه اخیر؛ حداقل ۲۱ نفر خودکشی کرده‌اند که اکثر آنان زنان و جوانان بوده‌اند.

موارد خودکشی به‌ویژه در منطقه شمزینان افزایش یافته و گفته می‌شود که این ازدیاد حالت‌های خودکشی در جولمرگ به افزایش مصرف مواد مخدر مربوط است.

طبق اخبار موجود در ماه‌های اخیر فروش مواد مخدر از راه باندهایی که توسط ارتش و پلیس و مزدوران محلی حمایت می‌شوند؛ در استان جولمرگ افزایش یافته است.

"کارمندان دولت به فرزندانمان مواد مخدر می‌فروشند"

یکی از پدرانی که پسرش به‌دلیل مصرف مواد مخدر زندانی شده، گفت: مواظب فرزندانتان باشید. به نوجوانان و جوانان سیگار می‌دهند؛ اما در آن مواد مخدر می‌ریزند و بدین شیوه آنان را معتاد می‌کنند. لذا همه باید مواظب فرزندان خود باشند. ما این درد را کشیدیم؛ بگذار برای دیگران تکرار نشود. به‌ویژه در جولمرگ و نواحی آن، کسانی که مسئول و کارمند دولت‌اند، فرزندان ما را به مواد مخدر آلوده می‌کنند و بیشتر حالات خودکشی در این منطقه به‌دلیل اعتیاد و فشارهای روانی ناشی از آن است.