مقاومت گریلا مانع اشغالگران می‌شود

گریلاهای نیروهای مدافع خلق-ه‌پ‌گ و یژا استار با مقاومت خود مانع ارتش اشغالگر ترکیه می‌شوند. گریلاهای ه‌پ‌گ گفتند که هر اتفاقی هم بیفتد، مقاومت خود را در برابر اشغالگران به‌خطر نمی‌اندازند.

گریلاهای یژا استار که در متینا می‌جنگند، در مورد جنگ، با خبرگزاری فرات ( ANF) صحبت کردند.

گریلای یژا استار خُندا کوبانی با بیان اینکه در مناطق تپه اورته و چارچل متینا رفقایش مقاومت بزرگی از خود نشان می‌دهند، گفت:" ما نیروهای ه‌پ‌گ و یژا استار در حال نبرد بزرگی با دشمن هستیم. دولت اشغالگر ترکیه حتی با تکنیک جنگی خود نیز نمی‌تواند در برابر ما پیروز شود. ما نیروهای گریلا ضربات بزرگی به اشغالگران وارد می‌کنیم. ما مقاومت خود را به بالاترین سطح خواهیم رساند. مقاومت ما از رهبر آپو و رفقایمان که در راه آزادی به شهادت رسیدند، سرچشمه می‌گیرد. دولت ترکیه در هر جایی از کوردستان که اشغال کرده است، با نیروهای گریلا مواجه خواهد شد.

حفاظت از خاک کوردستان تنها وظیفه گریلا نیست، وظیفه کل مردم کوردستان است. از آنجایی که این مرحله، یک مرحله ی وجدانی است، برای همه معتبر است. و همه باید نقش خود را در این روند ایفا کنند. برای مردم کوردستان مهم است که بدانند نیروهای گریلا برای آزادی خلق کورد می جنگند. اگر مردم و گریلا با هم بجنگند، دولت اشغالگر ترکیه شکست خواهد خورد. ما گریلاهای یژا استار برای آزادی خلق خود تا آخر مبارزه خواهیم کرد و آزادی خلق خود را تضمین خواهیم کرد."

گریلای یژا استار سیلاو فیرات نیز در مورد مقاومت در متینا چنین گفت: "با تاکتیک‌های گریلای حرفه‌ای دشمن را شکست می‌دهیم، ما گریلاهای ه‌پ‌گ  و یژا استار اشغالگران را در مناطق مقاومتی در متینا خفه خواهیم کرد. با قدرت اراده و شهامتی که از رهبر آپو گرفته‌ایم، عملیات‌های دولت اشغالگر ترکیه را شکست خواهیم داد. همان‌طور که مشخص است، اشغالگران به‌شدت به مناطق مقاومتی در متینا حمله می‌کنند. در مقابل آن، رفقای ما با اراده زیاد ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کنند. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما مقاومت خود را در برابر اشغالگران به‌خطر نمی‌اندازیم. اشغالگران در مقابل مقاومت در متینا  شکست خواهند خورد . اجازه نمی‌دهیم اشغالگران پا به خاک کوردستان بگذارند. ما تا آخر می‌جنگیم و پیروزی را تضمین می‌کنیم."