انقلاب را گسترش می‌دهیم

بیایید برای آزادی رهبری و حل مسئله کورد انقلاب را رشد دهیم، به مسئولیت‌های تاریخی خود بپردازیم، شبانه روز برای ایجاد خاورمیانه جدید و آزاد تلاش کنیم.

رهبر آپو در زندان امرالی و همزمان در مناطق حفاظتی مدیا نیز یک مبارزه بزرگ مقاومت با پیشاهنگی گریلا در حال انجام است. زمانی که این مقاومت اجتماعی شود و برای همه جامعه درک شود و مسئولیت‌های آن انجام شود، رهبر آپو از نظر فیزیکی آزاد می‌شود و مسائل کوردستان و خاورمیانه برای همیشه حل می‌شوند.

درک واقعیت مقاومت رهبری و اتحاد با این مقاومت نتایج بسیاری را در پی خواهد داشت. اولاً باید دانست که رهبری یک شخص نیست. وجود رهبر آپو وجود خلق کورد است، اسارت او اسارت مردم است و آزادی او قطعا آزادی مردم است. کسانی که می‌خواهند رویکرد خلق کورد را درک کنند، می‌توانند به رویکرد رهبر آپو نگاه کنند و این واقعیت را درک کنند. روش رهبری روش مردم است. اگر او تحت شکنجه است، پس مردم زیر شکنجه هستند. اگر مقاومت کرد، پس مردم مقاومت می‌کنند. اگر او پیروز شود، مردم پیروز می‌شوند. بنابراین سیستمی که در امرالی اجرا شد، یک سیستم نابودسازی است که بر همه مردم تحمیل شده است. در زندان‌ها، کوه‌ها و خیابان‌ها با اتحاد با رهبری، با اتحاد در مقاومت می‌توان به پیروزی در برابر این نسل‌کشی رسید.

رهبر آپو زندگی سوسیالیستی انقلابی را در شخصیت خود و مردم به فرهنگ تبدیل کرد. گریلاهای رهبر آپو نه تنها برای حفاظت از کوردها بلکه برای حفاظت از کل جامعه در کوه‌ها و خیابان‌ها علیه فاشیسم می‌جنگند. دولت ترکیه و دنیای سرمایه‌داری، سرمایه‌داران و لابی‌های جنگی آن قطعا راه حل رهبری را نمی‌خواهند. راه حل رهبری یعنی راه حل دموکراتیک. آزادی رهبری به معنای اجرای راه حل دموکراتیک مبتنی بر آزادی است. دولت حزب عدالت و توسعه - حزب حرکت ملی همه را شکست داد، اما در مقابل رهبر آپو پیروز نشد، در برابر حزب کارگران کوردستان پیروز نشد. این دولت فاشیستی می‌خواهد در خاورمیانه هژمونی شود، اما در برابر اراده پولادین مردم کورد انگار زیر یک دیوار مانده است. پ‌ک‌ک که در رابطه با آن می‌گفتند «ما آن را نابود کردیم،» در آنکارا جلوی چشم آن‌ها ظاهر شد. به همین دلیل دیوانه شدند و مانند گاو نر با چشم‌های پرخون به اطراف حمله کردند.

رهبر آپو و گریلاها از کل خاورمیانه محافظت می‌کنند

همه دنیا می‌دانند که راه حل بدون آزادی و حضور رهبر آپو و جامعه کورد، یک راه حل دروغین و یک فریب است. کوردها در جنگ با داعش نشان دادند که این ملت فقط برای خودش نمی‌جنگد. رهبر آپو نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای کل بشریت یک رهبر بود. کمپین آزادی رهبر آپو و شرکت جوانان از همه ملت‌ها در صفوف پ‌ک‌ک و همچنین کنفرانس جهانی جوانان نشانه عینی این امر است. طیب اردوغان تا کنون از همه افراد در سیاست ترکیه استفاده کرده و آنها را کنار گذاشته است. ارگنکونی، فتح الله گولن، داعش و همچنین در حال حاضر نیز از حماس و فلسطین  استفاده می‌کند. در واقع می‌خواست از کوردها هم استفاده کند. رهبر آپو و گریلا با مقاومت خود اجازه این کار را ندادند. چون رهبر آپو فقط یک نفر نیست. رهبر آپو رهبر مردم است. حزب عدالت و توسعه و اردوغان می‌خواهند از همه استفاده کنند، اما نمی‌توانند از کوردها استفاده کنند. رهبر آپو و گریلاها با جان خود از خلق کورد و همه خلق‌های خاورمیانه محافظت می‌کنند.

واضح بود که هیچکس جز پ‌ک‌ک نمی‌تواند حزب عدالت و توسعه و اردوغان را شکست دهد. این یکی از بزرگترین وظایف پیش روی خلق کورد و جوامع خاورمیانه است. این آزادی خیلی سخت است. بدون رهبر آپو و انقلابیونش نمی‌توانیم حزب عدالت و توسعه و اردوغان را شکست دهیم. تا زندگی رهبری را اساس زندگی خود قرار ندهیم، قادر به پاسخگویی به هجمه‌ها نخواهیم بود. برای پیروزی از طریق مقاومت باید با رهبر آپو متحد شویم و اینگونه عمل کنیم. اگر امروز حزب عدالت و توسعه در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند سیاست انجام دهد، به برکت مقاومت رهبر آپو است، به خاطر این است که این فرهنگ مقاومت به وظیفه اصلی زندگی مردم کورد تبدیل شده است. خلق کورد مانند رهبری از خود اراده مقاومت نشان دادند و در این راه موفق خواهند شد. بزرگ كردن اراده مبارزه و مقاومت، بزرگ كردن انقلاب است. تا زمانی که انقلاب کوردستان در خاورمیانه گسترش پیدا نکند، تا انقلاب دموکراتیک خاورمیانه اجرا نشود، نمی‌توان جلوی حزب عدالت و توسعه و اردوغان را گرفت. اجرای ایدئولوژی و سیاست رهبری به معنای رهبری انقلاب دموکراتیک در خاورمیانه است.

مقاومتی که تحت رهبری پ‌ک‌ک آغاز شد، تحول بزرگی در خاورمیانه نیز ایجاد کرد. هر کشوری در خاورمیانه تغییر کرده است. اول از همه اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ترکیه از بین رفته است. در نتیجه ۱۰۰ سال واقعیت منسوخ ترکیه پدیدار شده است. ضمن اینکه در قرن گذشته فرصت‌های تاریخی از دست رفته است، اکنون فرصتی تاریخی برای مردمی ایجاد شد که رنج‌های فراوانی دیدند. جمهوری ترکیه در پایان قرن با یک شکست مواجه شد. مبارزه برای دموکراسی با گام «آزادی برای رهبر آپو، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» به درجه اعلای انقلاب در خاورمیانه رسید. در این وضعیت ایدئولوژیک و سیاسی، انقلاب آزادی که از روژاوا آغاز شد در کل خاورمیانه امکان پذیر شد. پ‌ک‌ک و مردم ما داعش را شکست دادند و خاورمیانه را به یک سطح انقلابی عملی تبدیل کردند و به عنوان آلترناتیو جدید توجه همه مردم جهان را به خود جلب کرده‌اند. پ‌ک‌ک مبارزه بزرگی را علیه انواع ظلم و ستم در خاورمیانه به راه انداخت و در این عرصه به عنوان نیرویی برای خلق آینده‌ای آزاد رشد کرد. با رهبری، گریلاها و مردم خود بهای گزافی پرداخت و سخت تلاش کرد و با فرهنگ و دموکراسی و سیاست خود نشان داد که رهبر عصر جدید است.

با این دیدگاه، برای تضمین آزادی رهبری و حل مسئله کوردستان، باید انقلاب را بزرگتر کنیم. به مسئولیت‌های تاریخی خود بپردازیم و شبانه روز برای ایجاد خاورمیانه جدید و بزرگ تلاش کنیم. فراموش نکنیم ماهیت انقلاب خاورمیانه در مرکز چندین دهه مبارزات پ‌ک‌ک قرار دارد.