نوروز روز خلق و گریلاست

نوروز معرفی اراده‌ و نقطه عطفی تازه است. روز اراده، تصمیم اراده‌ به پیام آزادی است. روز موضع و اشتیاق است. پیام خودشناسی و معارفه است. پیام روشنی خورشید و پایان دادن به تاریخی انقیاد و مظلوم واقع شدن است.

نمادی از قهرمانی، برنامه‌ای‌ برای آینده و تعریفی برای روز نو، نوروز روز پیروزی و تقدس، روز شادی و پایکوبی، روز عشق و سربلندی است. در فرهنگ و تاریخ هر خلق و ملتی روزی به عنوان نماد پیروزی و سربلندی وجود دارد. هر ساله در این روز این خلق و ملت‌ها به صورت دسته‌جمعی و گسترده این روز را با انجام مراسم‌ها و در کنش‌های مختلف، با افتخار و شکوه جشن می‌گیرند. نوروز روز تازه، روز تجدید پیمان، وفاداری و احساس است.

 روز خیزش و تجدید و بنیان نهادن است، روز انتقام و نقطه عطف و انقلاب است، نوروز، روز مقابله و هرس ‌و ریشه‌کن کردن بذر گیاه هرز و انسان ظالم، اشغال‌گر، ضد فرهنگ و ضد حقیقت جامعه است. نوروز، روز زن است، روز الهه استار و هومبابا است، روز احیا و شکوفا شدن و رشد کردن است. روز امید و برآورده شدن آرزوهاست. نوروز، روز دوبارە احیا شدن و پیشگامی و نمایندگی کردن حق در برابر باطل است. نوروز، روز آمادگی و مستحکم نمودن خود و به مثابه شیر به میدان جنگ رفتن است. نوروز روز اعلام و روز نفیر عمومی و برافراشتن پرچم سبز و زرد و سرخ است.

نوروز روز ائتلاف آزادی‌خواهان و عاشقان صلح است، روز ذوب کردن و شکل دادن به زندگی جدید و برافروختن آتش روشنایی است. نوروز روز به زیر کشیدن و ساقط کردن ظالمان از تخت قدرت و حکومت است. نوروز معرفی اراده‌ای است و نقطه عطفی تازه است. روز اراده، اراده‌ی آزادی و پیامی است. روز ایستادگی و خروش است. پیام خودشناسی و معارفه است. پیام روشنی خورشید و پایان دادن به تاریخ انقیاد و مظلوم واقع شدن است. نوروز همانند سیل، هرچه بدی است را با خود می‌برد، مژده‌ی آمدن بهار و سبزی و رستاخیز و زندگی است.

نوروز روز فریاد مظلومان و خلقی که تشنه‌ی آزادی است. نوروز صدای عهد مادری است که با تمام وجود فریاد برمی‎آورد. روز مقاومت گریلاست، نوروز روز پیکار انسان والا با تاریکی و چهل دزد خون‌خوار است. نوروز روز رستاخیز و تولد دوباره با پرتو روشنایی خورشید و فلسفه‌ی آزادی اهورایی رهبر اوجالان است. روز معنا و وجود و احساس است. روز وجدان آزاد و شکستن پوزه‌ی‌ دشمنان اشغال‌گر و به آغوش کشیدن عشق و دوست داشتن خلق برای خاک، برای آب، برای هوا است. نوروز، روز کوشش با احساساتی میهن‌دوستانه بوده و ابراز خلق کورد برای مام میهن است. روز ظهور رنگین کمان و پرتو و طلوع بامداد کوردستان است. نوروز شامل روزی نوین است، تاریخ نوین و زندگی نوین با قدرتی نوین است. نوروز، فلسفه‌ی زرتشت و کاوه‌ی معاصر، مظلوم دوغان است.

نوروز روز رستاخیز است، تجدید روح و پل دختر لرستان و شکوه کوه داوود و جلالِ سلطان اسحاق است. نوروز آغاز زندگی نوین و پایان بدبختی‌هاست. نوروز حفاظت کردن از محل رستاخیز انسان، کوه جودی است. نوروز، روز دوازده سواره‌ی مریوان و طاق بستان بیستون و آناهیتای کرماشان و فخره‌قای مهاباد است. روز قیام رود کسری و زایش دریاچه‌ی ارومیه است. نوروز، بهار آزادی خلق کورد و نابودی اشغال‌گران است. شعر پیرمرد همیشه زنده و صدای زیبای زیرک است. نوروز، روز پیروزی انقلاب ژن، ژیان، آزادی است. نوروز امسال، نوروز رهبر آپو است. نوروز آتش زدن نفرت و تفرقه و چند دستگی و آوارگی است. نوروز، روز اتحاد خلق‌هاست. روز آشتی انسان با طبیعت است. روز بنیان نهادن و شکوفایی و سازش است.

بیایید باهم، نوروز امسال (۲۷۲۴) را با روحیه‌ی‌ مبارزات معاصر، گرمای آتش پیکر مظلوم‌ها و کاوه‌های معاصر، در درون خود آتشی برپا نماییم و به قله‌ی کوهستان‌های کوردستان برویم و همانند گریلاهای آزادی با روحیه‌ی پیروزی، نوروز را جشن بگیریم.

افراد زیادی وجود دارند که سعی می‌کنند مقدسات ما را تحریف کنند. یکی از این تلاش‌ها نیز تحریف و به کژراهه بردن و گمراه کردن حقیقت نوروز است. عده‌ای از افراد و مراکز و قدرت سعی می‌کنند نوروز ما را فقط به عنوان یک روز بهاری، ذوب شدن برف و یخ‌های زمستانی و از بین رفتن سوز سرما و گرم شدن زمین و شکوفایی درختان و فرا رسیدن فصلی از سال نشان دهند و این‌گونه به این دست‌آورد تاریخی می‌نگرند و می‌خواهند نوروز را از محتوای حقیقی خود که پیامی سیاسی، سازماندهی، فکری و ایدئولوژی و دفاع است، تهی نمایند.

برخی افراد و جناح‌های دیگر نیز با دیدگاهی ملی‌گرایی به نوروز می‌نگرند و می‌خواهند با منطق ملی‌گرایی سرمایه‌داری‌ به این نماد و فرهنگ هزاران ساله‌ی خلق معنا ببخشند. در حالی که پیام نوروز، پیام اتحاد خلق‌ها و مظلومان و قشر آزادی‌خواهی است که در طول تاریخ تشنه‌ی آزادی بوده‌اند. این گروه نیز، مشابه گروه اول هستند؛ پیام صلح‌طلبانه و همزیستی خلق‌ها را نادیده می‌گیرند و به دلیل منطق و ذهنیت حکومت‌گرایی و سلطه‌گرایی به نوروز می‌نگرند.

نوروز فرهنگ است. فرهنگ خلقی است که فرودستی و تسلیم شدن را نمی‌پذیرد. نوروز تاریخ است. هیچ کس نمی‌تواند این تاریخ را تحریف نماید. نوروز زندگی است. زندگی هیچ‌گاه، دروغ و ریا و ظلم را برنمی‌تابد. نوروز قسمتی از تاریخ و فرهنگ و زندگی خلق کورد است. اگر دولت‌های اشغال‌گر در کوردستان می‌خواهند به هر دلیلی این روز مقدس را که از ارزش‌ها و دست‌آوردهای کهن خلق کورد است، ممنوع کنند و از ذهن و اندیشه‌اش پاک نمایند، به دلیل اهمیت و ارزش و مفهوم این روز است. نباید این را فراموش کنیم؛ وقتی انسان از حقیقتی صحبت می‌کند، این به معنای مخالفت با فرد مقابل نیست. زیرا نوروز در اصل پیام اتحاد و همبستگی خلق‌هاست. به همین دلیل نیز، نوروز روز یک صدایی و همبستگی، پشتیبانی و اتحاد خلق‌ها در برابر ضحاک‌های معاصر و آتش زدن تاریکی است.