بمباران قندیل، آسوس و پشدر از سوی رژیم متجاوز ترک

هواپیماهای جنگنده دولت اشغالگر ترک دامنه‌های کوهستان قندیل، منطقه پشدر و کوهستان آسوس را بمباران کردند.

اعلام شد که ساعت ١٠:٣٠ به وقت محلی دامنه‌های قندیل، منطقه پشدر و آسوس از سوی چندین هواپیمای جنگنده رژیم متجاوز ترکیه بمباران شده‌اند.

به گفته منابع رستاهای خزنه، کویه و دره بالایان، کوهستان بیرمک، کوهستان احمد در برابر کوه زینی ورتی، روستای سیویس در منطقه پشدر و منطقه سرکپکان توسط جنگنده‌های رژیم غاصب ترک بمباران شده‌اند.

در مورد جزئیات حمله هوایی به آسوس اطلاعی در دست نیست. همچنین از تلفات جانی و مالی اطلاعی کسب نشده است. رژیم فاشیست ترک مناطق روستایی و سکونت‌گاههای غیرنظامیان را به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده مورد حمله قرار می‌دهد. گزارش‌های موثقی در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در حملات ارتش ترک به نیروهای گریلا طی ماه گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است.