تلاش دولت ترکیه برای نسل‌کشی کوردها

جمهوری ترکیه علاوه بر نسل‌کشی کورد در داخل مرزهای بین المللی این ملت-دولت، سال‌هاست که دو بخش دیگر کردستان را کە در درون مرزهای رسمی دو کشور عراق و سوریه قرار گرفتە است را نیز هدف حملات مستمر قرار داده است.

جمهوری ترکیه علاوه بر نسل‌کشی کورد در داخل مرزهای بین المللی این ملت-دولت، سال‌هاست که دو بخش دیگر کردستان را کە در درون مرزهای رسمی دو کشور عراق و سوریه قرار گرفتە است را نیز هدف حملات مستمر قرار داده است و مناطقی را به اشغال نظامی درآورده است.

 ارتش ترکیه از ماهها پیش با لشکرکشی به مناطق کوهستانی آواشین، زاپ و متینا سعی در اشغال نظامی این مناطق در جنوب کردستان داشتە است. مرزهای زمینی و هوایی عراق برای این تجاوز باز بوده‌اند. دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی عملا مانعی جلوی ترکیه نبوده‌اند. تنها مانعی که هزینەهای این اشغال نظامی را برای جمهوری ترکیه بسیار سنگین کرد، حزب کارگران کردستان بود که گریلاهای پرتجربه و حرفەای آن تلفات سنگینی به ارتش پرشمار و مجهز ترکیه وارد آوردە‌اند.

مبارزه و مقاومت شگفت‌انگیز گریلاهای کردستان در تونل‌های کوهستانی نه تنها کارایی پهبادهای پرسرصدای ترکیه را تحقیر کردە و بە چالش کشید، بلکه ضعف هواپیماهای جنگی اف‌١٦ آمریکا و انواع جنگ‌افزارهای پیشرفتە در مقابل استعداد و ذکاوت انقلابیون پ‌ک‌ک آشکار شد.

 ارتش ترکیه در بیش از هفت ماه جنگ متوالی در مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان بارها بە استفادە از تسلیحات شیمیایی و بمب‌های ممنوعه گرما-فشار برای انهدام مناطق گسترده در کوهها پناه برده است. تصاویری که ه‌پ‌گ دراینباره منتشر کردە است تنها نمونه های کوچکی از انفجارهای هسته‌ای در کوهها را نشان می‌دهد. همچنین اسنادی از پمپاژ گازهای سمی و دود لاستیک به تونل‌های جنگی وجود دارند که مغایر با قواعد جنگ است. در ادامە همین روند حملات شیمیایی و بمبهای ممنوعە بودە است کە تا کنون چندین گریلا بە شهادت رسیدەاند. در همین رابطە نیروهای مدافع خلق، ه‌پ‌گ اسامی هفده گریلای جانباخته در اثر سلاح شیمیایی را در یک بیانیه رسمی اعلام کرد.

 سازمان‌های مربوطەی بین‌المللی تاکنون از بررسی این شواهد طفره رفته‌اند. عضویت ترکیه در ناتو آنرا بنوعی از بررسی جنایات جنگی مصون کرده و این سکوت به معنای تأئید ضمنی جرائم جنگی آن به شمار آمده است. با این وجود زمستان در راه است و وضعیت ارتش ترکیه بسیار دشوار. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه مدعی بود فقط ١٢٠ گریلا باقی ماند‌ه‌اند که آنکارا حتی سایز کفش‌های آنان را می‌داند! برای همین اظهارات کذب است که دولت ترکیه میزان واقعی تلفات خود در این جنگ را پنهان می‌کند. گریلاهای کردستان تصاویری از نظامیان ارتش ترکیه منتشر کردند که در حال آتش زدن اجساد کشته‌شدگان نظامی خود در زاپ بودند. این تصاویر، تأسف‌آور و شوکه‌کننده ولی واقعی بودند.

 ارتش ترکیه بخشی از اجساد کشته‌شدگان خود را آتش می‌زند. چنین اقداماتی مغایر اخلاق و عرف بین‌الملل است. در مواردی نیز اجساد نظامیان در کوهها با بمباران‌های پی در پی بکلی منهدم شده‌اند تا بقایای آنها مدرکی دال بر تلفات ارتش نباشند.

 در عین حال ه‌پ‌‌گ تصاویر متعددی منتشر کرده که تلفات متعددی از نیروهای اشغالگر ترکیه در مناطق حفاظتی مدیا را نشان می‌دهد. بعید نیست اردوغان و باغچلی برای خروج از باتلاق آواشین و زاپ، به فکر بهانه‌تراشی برای جلو انداختن حمله به روژاوا افتاده باشند تا از طرفی کینەی دیرینە خود را هم نشان بدهند. شاید بتوان گفت بە همین دلیل است کە از ده روز پیش سراسر مناطق شمال و شرق سوریه هدف حملات هوایی و زمینی ترکیه قرار گرفته‌اند.

 کارشناسان رسانەهای نزدیک به دولت ترکیه و مبلغان جنگ، مدام ولع خود برای اشغال کوبانی را بیان می‌کنند. کوبانی نزد کردها قلعه مقاومت است و نزد سران آنکارا مایەی حسرت. سال ٢٠١٤ وقتی کوبانی از سه سمت در محاصره تبه‌کاران داعش و از یک سمت در محاصرەی ترکیه بود، اردوغان که بی‌صبرانه در انتظار فتح کوبانی بود و با اشتیاق می‌گفت: "کوبانی سقوط کرد، سقوط می‌کند".

 کوبانی اما بر لشکر ابوبکر بغدادی پیروز شد و اردوغان را شرمنده کرد. رجب از آنزمان در عجب است که چه کند! او با زد و بندهای دولتی و ارتکاب جنایات جنگی، شهرهایی نظیر عفرین، سرکانی و گری‌سپی را در این سال‌ها اشغال کرد. فدراسیون شمال و شرق سوریه اما همچنان پابرجاست و نیروهای سوریه دمکراتیك در دو کرانه شرقی و غربی رود فرات مناطق وسیعی را در کنترل دارند. مردم روژاوا و نواحی آزاد شدە از چنگ داعش، تجربه سال‌ها همزیستی و خودمدیریتی دارند. آنها به قیمت هزاران شهید از انقلاب خود تاکنون محفاظت کرده‌اند تا نگذارند خواب‌های پریشان اردوغان تعبیر شوند.