دوم نوامبر به عنوان «روز مقاومت جهانی برای روژاوا» نامگذاری شد

پنج سال پیش روز ١ نوامبر ٢٠١۴ در تمام جهان به عنوان روز کوبانی نامگذاری گردید و آزادیخواهان و وجدانهای بیدار به حمایت از مقاومت تاریخی آن پرداختند، امسال نیز در ٢ نوامبر یکبار دیگر آزادیخواهان و بشریت پیشرو در اعلام همبستگی با روژاوا به میدانها می‌آیند

   «روز مقاومت جهانی برای روژاوا» این عنوانی است که جهانیان را به همبستگی و مشارکتی فعال در فعالیت‌های دوم نوامبر ٢٠١٩ فراخوانده است.

   در بیانیه مکتوب ابتکار عمل "ولد رسیستنس دَی فور روژاوا" [«روز مقاومت جهانی برای روژاوا»] آمده است که ارتش ترک و تبهکارانش شمال و شرق سوریه را اشغال می‌کنند. بیانیه با خاطرنشان کردن بمباران غیرنظامیان، غارت اموال مردم، ربودن افراد، اعدام‌های خودسرانه و آدم‌ربایی به شیوه‌ای وحشیانه می‌افزاید اردوغان خواهان تبعید میلیونها نفر با تغییر دموگرافی منطقه و پاکسازی اتنیکی است.

منطقه‌ای صلح‌‌جو شکل گرفت

   بیانیه یادآور شده است که در شمال و شرق این کشور طی ٧ سال جنگ داخلی سوریه پروژه‌ی اجتماعی دمکراتیکی شکل گرفت و می‌افزاید:"جوامع شمال و شرق سوریه اداره امور خود را به دست گرفتند و منطقه‌ای صلح‌جو تشکیل دادند تا در آن جوامع منطقه به شیوه‌ای آشتی‌خواهانه و برابر به زندگی مسالمت آمیز با همدیگر ادامه دهند. این زندگی متکی بر آزادی زنان، اقتصاد اکولوژیک و دمکراسی رادیکال بود. فدراسیون دمکراتیک شمال و شرق سوریه مرزهای دسپوتیسم منطقه‌ای را درنوردیده و در خاورمیانه به مدلی دمکراتیک و آشتی‌خواه مبدل گردید. نیروهای سوریه دمکراتیک آخرین بقایای خلافت داعش وابسته به ترکیه را از میان بردند."

 اکثرشان داعشی و القاعده‌ای هستند

​​​​​​​   تبهکاران داعش و القاعده با حمله اشغالگرانه رژیم ترکیه به شمال سوریه دوباره جان گرفته‌، پیشروی می‌کنند و ترس و وحشت را گسترش می‌دهند. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا و و ائتلاف بین‌المللی نیروهای خود را فراخواندند، راه تجاوز ترکیه را آماده کردند. آنان متحدان سابق خود را به قتل‌عام و ویرانی سپرده و مردم شمال و شرق سوریه را به خاطر منافع پلید خود قربانی کردند. کشورهای جهان توافق کرده‌اند که چشم‌های خود را بر قتل‌عام مردم با سلاح‌‌های ناتو ببندند.

ما ساکت نخواهیم نشست

​​​​​​​   در مقابل قتل‌عام‌های که امروز در مقابل چشمان جهانیان صورت می‌گیرند ساکت نخواهیم بود و به نظاره نمی‌نشینیم. فقط جنبشی مقاوم و گسترده می‌تواند جلوی این جنگ را سد کند. بشریت در هر چهارسوی جهان در مقابل وحشیگری ترکها بپا خواسته و قیام کنند. ١ نوامبر ٢٠١۴ در حمایت از مقاومت قهرمانانه کوبانی میلیونها انسان در خیابانهای سرتاسر جهان قیام کردند. ما از آحاد جامعه بشری برای شرکت در مقاومت جهانی دوم نوامبر علیه اشغالگری ترکیه دعوت می‌کنیم. همه را فرامی‌خوانیم در تظاهرات، نافرمانی مدنی و فعالیت‌های خلاقانه این روز حضور بهم رسانند و خیابانها و اماکن عمومی را به دست بگیرند. تا زمانی که بربریت ترکیه ادامه یابد مقاومت نباید متوقف شود.

​​​​​​​   انقلاب شمال و شرق سوریه پیروز می‌گردد، فاشیسم محکوم به شکست است!