پاژک: ضمن محکوم کردن بمباران روژاوا، به انقلاب زنان روژهلات کوردستان و ایران درود می فرستیم

حزب آزادی زنان کردستان، پاژک، با بانتشار بیانیەای اعلام کرد حملە به غیرنظامیان در استانبول با همکاری دولت و سرویس اطلاعاتی ترکیه انجام شده است تا بهانه‌ای برای تهاجم جدید به کردها قلمداد شود.

حزب آزادی زنان کردستان، پاژک، با بانتشار بیانیەای اعلام کرد حملە به غیرنظامیان در استانبول با همکاری دولت و سرویس اطلاعاتی ترکیه انجام شده است تا بهانه‌ای برای تهاجم جدید به کردها قلمداد شود. پاژک ضمن محکوم کردن بمباران روژاوا، همچنین به زنان در حال انقلاب روژهلات و ایران درود فرستاد.

شورای هماهنگی پاژک در بیانیەاش، بمب‌گذاری در میان غیرنظامیان استانبول را اقدام دولت و میت ترکیه اعلام کردە و خطاب به مردم این کشور اعلام میدارد چنین دولتی امنیت زندگی و آینده شما را تهدید می‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شدە است دلیل حملات گسترده وحشیانه به مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان و روژاوا کورد ستیزی دولت فاشیستی ترکیه است که آزادی و موجودیت این خلق را به هیچ‌ وجه نمی‌پذیرد و با بهانه‌های ساختگی مرتکب جنایت علیه آنان می‌شود.

حزب آزادی زنان کردستان، ایالات متحده و روسیه را دو مسئول درجه اول حملات نظامی ترکیه دانست و از طرفی به اوجگیری تهاجم پس از اجلاس گروه ٢٠ اشارە کرد می کند. این بیانیه به عموم طرفین هشدار داد با ریختن خون کردها به اهدافشان دست نخواهند یافت. ملت کورد به هر قیمتی که شده برای آزادی همچنان مبارزه و مقاومت می‌کند.

پاژک به خانواده شهدای روژاوا و مردم سراسر کوردستان تسلی داد و از قدرت زنان کورد نوشت که پس از ٥٠ سال مبارزات متوالی تبدیل به یک قلب و یک تن شدند و به فلسفەی "زن، زندگی، آزادی" روح دمیدند.

این بیانیه خاطرنشان کرد آنچه که شهدای آزادی زن انجام دادند و مقاومت جاری زاپ، متینا و آواشین مقابل رژیمی مردانه، فاشیست و نسل‌کش برای پاسدارای از کرامت انسانی انجام می‌شود. زنان کورد و خلق کورد دوران مبارزات سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند. رژیم متجاوز ترکیه از روی درماندگی به انواع روش‌های ضد بشری برای پیروزی مقابل کردها متوسل شده ولی هیچ مانعی نمی‌تواند کردها را متوقف کند. پاژک تصریح کرد مبنای مبارزات جنبش آزادی زنان کردستان بر اساس زندگی و انسانیت است و گذر زمان به مرور نشان داد نظر رهبر آپو که آزادی جامعه را رهایی زن تعریف کرد حقیقت دارد.

این بیانیه نمود شعار "زن، زندگی، آزادی" در میان زنان جهان را حاکی یک دور تازه مبارزات عنوان کرد و نوشت آگاهی منجر به عمیقتر شدن حس آزادی زنان شده است. شورای هماهنگی پاژک به نزدیکی ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اشاره کرد و در مورد انقلاب زنان شرق کردستان و ایران نوشت: "به همه زنانی که علی‌رغم فشارهای سنگین، شکنه و حملات مرگبار رژیم ایران دست از مقاومت و آرمان آزادی برنمی‌دارند درود می‌فرستیم. عزم خود برای نهایی کردن انقلاب زنان را ابراز می‌کنیم و  پیگیرانه به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.