تظاهرات و گردهمایی اعتراضی زنان کورد ساکن اروپا 

زنان کورد در اروپا با شعار " برای تغییر و آزادی تو نیز بپاخیز" به میادین آمده و خشونت علیه زنان، میلیتاریسم و کودتای گماشتگان (قیم‌های دولت ترکیه)  را محکوم کردند.در شهرهای فرانکفورت آلمان، پاریس در فرانسه، تورینو در ایتالیا با پیشاهنگی جنبش زنان کورد راهپیمایی انجام گرفته و ملیتاریزم و حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه محکوم گردید. 
پاریس
در شهر پاریس کوردها و جنبش انقلابی کمونیست ترکیه راهپیمایی اعتراضی علیه اشغالگری، میلیتاریزم و جنگ انجام دادند. به درخواست جنبش زنان کورد پاریس و اتحادیه‌ی زنان سوسیالیست، اعضای ابتکار عمل دمکراسی پاریس در این راهپیمایی شرکت نمودند. راهپیمایی از میدان رپابلیک آغاز شده و در میدان باستیل پایان یافت.
کنشگران سیاست‌های خصومت ورزانه‌ علیه زنان و قیم‌های رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ را محکوم کرده و پلانکارد‌هایی با عنوان‌هایی ضد ملیتاریزم و جنگ بلند کردند.

فرانکفورت
ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه با پیشاهنگی جنبش زنان کورد و زنان نو در چهارچوب کمپین  "برای تغییر و آزادی تو نیز بپاخیز" در شهر فرانکفورت در آلمان راهپیمایی برگزار شد. 
در طی راهپیمایی غصب شهرهای کلانشهر‌های وان، مردین و آمد محکوم گردید. 

تورینو
در شهر تورینو ایتالیا کوردها به همراه دوستانشان راهپیمایی علیه اشغالگری، بمباران‌ و کودتای قیم‌ها برگزار کردند.
این راهپیمایی از میدان پیزا کاستلو آغاز شد. کنشگران در طی راهپیمایی دولت ایتالیا را در نتیجه‌ی فروش سلاح به ترکیه محکوم کردند. همچنین درخواست کردند محاصره‌ی کمپ مخمور پایان یابد.