تملی در استراسبورگ با مردم دیدار کرد

سزای تملی رئیس مشترک ه.د.پ در شهر استراسبورگ فرانسه با کردستانیان دیدار کرد

   رئیس مشترک ه.د.پ سزای تملی برای دیدار با نهادهای اروپایی به استراسبورگ رفته است.

   در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد برای سزای تملی نشستی برگزارشد، در این دیدار تملی به دیدارهای ه.د.پ در باشور کردستان اشاره کرد و گفت، احزابی که آنها به ملاقاتشان رفته‌اند، اعلام کرده‌اند برای پایان دادن به جنگ باید مرحله‌ی چاره‌یابی دمکراتیک آغاز شود.

​​​​​​​   تملی همچنین گفت، برای پایان دادن به جنگ باید طیفهای کوردی همه با هم جمع شوند و کنگره‌ی ملی را تشکیل دهند. وی همچنین گفت آنها در این زمینه با احزاب باشور کوردستان گفتگو کرده‌اند اما شرایط را برای ایجاد اتحاد ملی فراهم ندیده است.

​​​​​​​   رئیس مشترک ه.د.پ همچنین اعلام کرد، دلیل اصلی جنگی که در جریان است، مسئله‌ی کورد در ترکیه و مشکلات مربوط به دمکراسی است. تملی با هیئت همراهش امروز در پارلمان اروپا با فراکسیونهای سیاسی و گروه دوستی با کورد دیدار میکنند.