جوانان کرد در مارسی بمباران مخمور را محکوم کردند

جوانان کرد در شهر مارسی فرانسه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان و بمباران مخمور را محکوم نمودند.

  اعضای جنبش جوانان انقلابی ت.ج.ش در شهر مارسی در فرانسه با هدف محکوم نمودن حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان و بمباران کمپ مخمور کنشی اعتراضی برگزار کردند.

  این کنش در میدان پورت برگزار شد. جوانان تصاویری از قتل‌عام‌های انجام شده توسط دولت ترکیه را در دست داشتند. همچنین کنشگران یاد و خاطره دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک که در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت ترکیه در قندیل به شهادت رسیده بود را گرامی داشتند. کنشگران اعلامیه‌هایی درباره‌ی حملات اشغالگری دولت ترکیه توضیع نمودند.