درخواست آزادی اوجالان از سوی سندیکاهای بریتانیا

   روز گذشته کنگره سندیکاهای بریتانیا برگزار شد. اعلام همبستگی با عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد مُهر خود را بر این کنگره زد

   کنگره سندیکاهای بریتانیا در شهر بریگتون انگلیس برگزار شد، نمایندگان سندیکاها در زمان برگزاری کنگره در همبستگی با مبارزه آزادیخواهی کوردستان تصاویری از عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را بلند کردند که روی آن عبارت "آزادی برای اوجالان" قید شده بود.

   کنگره در صفحه توئیتر خود پیامی را در این رابطه منتشر کرد؛

   کنگره متحد کسبه که شامل ۵٠ سندیکا در انگلیس و ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار نفر عضو می‌باشد در سال ١٨۶٨ تأسیس شده است.