راهپیمایی علیه رژیم غاصب ترک در کلن

هزاران کردستانی و دوستان آنان در شهر کلن آلمان در محکومیت حملات اشغالگرانه رژیم ترک به جنوب کردستان و غصب عفرین راهپیمایی کردند

  کردها و دوستان آنان در شهر کولن آلمان اشغال عفرین و حملات رژیم ترک به جنوب کردستان را در راهپیمایی باشکوهی محکوم کردند.

  شرکت کنندگان تیشرت‌های با مضمون "نه به دیوار، آزادی برای عفرین" به تن داشتند و همچنین پکارد بزرگی که عبارت "دولت فاشیست ترک از عفرین خارج شو" را با خود حمل کردند.

  تظاهرکنندگان پرچم‌های ی.پ.گ/ی.پ.ژ و همچنین تصاویر شهیدان مقاومت روژاوا را در دست داشتند.

  در راهپیمایی بروشورهایی با زبان‌ آلمانی میان شهروندان کلن توزیع شد.

  پلیس آلمان مانع استفاده از تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد شد.

  راهپیمایی با برگزاری گردهمایی ادامه یافت.