رسیدگی به پرونده دمیرتاش در دادگاه حقوق بشر اروپا

دادگاه حقوق بشر اروپا جلسه رسیدگی به پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش رییس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها را برگزار کرد. رژیم نژادپرست ترکیه از چهارم نوامبر سال ٢٠١۶ دمیرتاش را به گروگان گرفته است

   جلسه دادگاهی صلاح الدین دمیرتاش در دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا برگزار شد.

   سزای تملی رییس مشترک حزب دمکراتیک خلقها و هیئتی از این حزب، باشاک دمیرتاش همسر صلاح‌الدین دمیرتاش و سزگین تانرک اوغلو پارلمانتار حزب خلق جمهوری ترکیه در جلسه رسیدگی به پرونده دمیرتاش شرکت کردند.

   پروفسور دکتر باشاک چالی، دکتر کرم آلتن‌پارماک، ماحسون کارمان، رمضان دمیر و آیگول دمیرتاش وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش در جلسه دادگاهی حضور داشتند.

دفاعیه وکلای دمیرتاش
   وکلا اظهار کردند که صلاح‌الدین دمیرتاش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مابین عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و هیئت رژیم به وظایف خویش عمل کرده است.

   وکلای دمیرتاش خاطرنشان کردند که حبس دمیرتاش غیرقانونی می‌باشد و عمدا از فعالیت سیاسی محروم شده است.

​​​​​​​   وکلا در ادامه افزودند که طبق دستور اردوغان برای موکلشان پرونده سازی شده است و با کودتای چهارم نوامبر ٢٠١۶/ ١۴ آبانماه ١٣٩۵ سیاستمداران حزب دمکراتیک خلق‌ها دستگیر و به زندان منتقل شدند.

​​​​​​​   آنها با اشاره به ٩ اتهام رژیم ترک علیه دمیرتاش یادآور شدند که سخنان رئیس مشترک سابق ه.د.پ محتوایی سیاسی داشته‌اند زیرا وی رییس مشترک دومین حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه بوده است. سخنرانی‌های رئیس مشترک یک حزب مخالف حزب حاکم به عنوان اتهام علیه وی تنظیم شده‌اند.

میجاتویچ: قانون ترکیه به ابزار شکنجه مبدل شده است
​​​​​​​   دونجا میجاتویچ کمیسر حقوق بشر اروپا که در جلسه رسیدگی به پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش شرکت کرده بود در اظهاراتی گفت: استقلال دادگاه در ترکیه از بین رفته است و حقوق بشر در این کشور به ابزار شکنجه نیروهای مخالف مبدل شده است.

​​​​​​​   در جلسه رسیدگی به پرونده دمیرتاش ٢٩ پارلمانتار فراکسیون سوسیالیست و سبزهای پارلمان اروپا شرکت کردند.