زنان کرد و فرانسوی در فستیوال روژبین گرد هم آمدند

زنان کرد و فرانسوی در ۳ مین فستیوال روژبین ( فیدان دوغان) گرد هم آمدند.

  ۳ مین فستیوال روژبین( فیدان دوغان) در شهر پاریس برگزار شد. بسیاری از زنان کرد و فرانسوی از شهرهای مختلف فرانسه در این فستیوال گرد هم آمدند.

  شنگُل کاراجا سخنگوی جنبش زنان کرد فرنسه در این فستیوال سخنرانی کرد. همچنین شورای رهبری جوامع زنان کردستان ک.ژ.ک به این فستیوال پیامی فرستاده و فستیوال را درود گفت.

  ک.ژ.ک در این پیام اعلام کرد، فستیوال زنان روژبین به فستیوالی دائمی برای ابلاغ پیام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان مبدل شده است و افزود، " در چنین فستیوالی زنان در برابر سیستم، کنش‌هایی سیاسی و فرهنگی انجام می‌دهند،همچنین اراده‌ی زنان را بهتر نشان داده و دیدارهای مشترک هر ساله‌ زنان را نیرومند می‌سازد. امیدوار هستیم در فعالیت‌هایی بدین گونه زمینه‌ی سازماندهی جبهه‌ی زنان دمکراتیک بهتر شده و نقش تاریخی خویش را ایفا نمایند. "

  دانیل سیمونت مدیریت مشترک حزب چپ فرانسه در این فستیوال حمایت خود را از زنان کرد و فستیوال زنان کرد اعلام کرد.