مبارز انترناسیونالیت ی.پ.گ در ایتالیا گرامی داشته شد

لورنزو اورستی مبارز ی.پ.گ که در نبرد با تبهکاران داعش به شهادت رسیده بود در فلورانس ایتالیا گرامی داشته شد.

  لورنزو اورستی (تکوشر پلنگ) مبارز انترناسیونالیت ی.پ.گ در روز ۱۸ مارس/ ۲۷ اسفند ماه در عملیات باخوز در نبرد با تبهکاران داعش به شهادت رسیده بود. روز ۱۵ ژوئن / ۲۵ خرداد پیکر این مبارز آنارشیست به زادگاهش بازگشت.

  با هدف گرامی داشت این مبارز در شهر فلورانس ایتالیا مراسمی برگزار شد. اگانیزاسیون کرد و ایتالیایی از همه‌ی شهروندان برای شرکت در این مراسم دعوت نمودند.

  این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۲۰ ادامه داشته و تصاویری از این مبارز در روژاوا نشان داده می‌شود.