مقاومت استراسبورگ ۱۵٢ روز را پشت سر گذاشت

۱۴ فعال کرد در شهر استراسبورگ فرانسه نیز ۱۵٢ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر میبرند.

مقاومت اعتصاب غذا که با پیشاهنگی لیلا گوون رئیس مشترک کنگره ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د آغاز شد، با شرکت هزاران زندانی در زندانهای باکور کردستان و ترکیه ادامه دارد.همچنین ۳۰ زندانی سیاسی در روزه ی مرگ به سر می‌برند. ۱۴ فعال کرد در شهر استراسبورگ فرانسه نیز ۱۵٢ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر میبرند.

 

دیدار کردستانیان ساکن اروپا و دوستان آنها از مقاومتگران استراسبورگ ادامه دارد. روز گذشته لقمان کانار رئیس مشترک جامعه‌ی کرد دمکراتیک فرانسه CKD-F به دیدار مقاومتگران رفت.

 

دعوت به حمایت از اعتصاب کنندگان

کانار طی این دیدار اعلام کرد، روحیه و اراده ی اعتصاب کنندگان بسیار بالاست و ما از آنها روحیه گرفتیم. کانار از کردهای فرانسه و دیاسپورا دعوت کرد و گفت، "ما در مرحله‌ی بسیار دشواری قرار داریم. به ویژه از کردهای فرانسه و دیاسپورا دعوت می‌کنیم، نباید هیچ کردی در خانه بماند. باید از مقاومت فعالین حمایت کنند.

 

"این مقاومت تنها با حمایت خلقمان به نتیجه خواهد رسید"

وی به فعالیت روزهای چهارشنبه که در شهرهای بروکسل پایتخت بلژیک و استراسبورگ انجام می‌شود اشاره کرد. وی تاکید کرد مردم باید به شیوه‌ای موثر در این تجمعات شرکت کنند.