چهارمین روز راه‌پیمایی بلند مدت جوانان

راه‌پیمایی بلند مدت جوانان کوردستانی و اینترناسیول که از شهر هانوفر آلمان آغاز شده بود چهارمین روز خود را سپری کرد.

جنبش جوانان انقلابی و مدافعان طبیعت و حقوق زن راه‌پیمایی بلند مدت خود را در آلمان ادامه می‌دهند. قرار است جوانان کوردستانی و اینترناسیونالیست این راه‌پیمایی را تا شهر هامبورگ ادامه دهند.

روز گذشته در چهارمین روز این آکسیون، زنان جوان به ترانه‌خوانی به زبان‌های گوناگون پرداختند و از سوی دیگر یاد و خاطره زنان قربانی خشونت‌های سیستم مردسالار را گرامی داشتند.

در پایان روز چهارم سمیناری تحت عنوان نژادپرستی اجتماعی برگزار شد.