کردها در سوئد، آلمان، فرانسه و سویس حصر اوجالان را محکوم کردند

برای پشتیبانی از اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ فعالین که علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان آغاز شده است و ادامه دارد، در شهرهای استکهلم، بازل، کلن و رن تجمعاتی انجام شد

  در شهر استکهلم پایتخت سوئد، برای حمایت از مقاومت علیه حصر رهبر خلق کرد، دیروز عصر فعالیتی انجام شد. فعالین حملات پلیس ترک به مادران را محکوم کردند و نوشته‌هایی با مضمون حصر در میان مردم پخش کردند.

 

بازل

  کردستانیان در شهر بازل سویس تجمع کرده و حصر عبدالله اوجالان را محکوم کردند. در این تجمع تصاویر فعالین اعتصاب غذا و روزه ی مرگ میان مردم پخش شد.

 

کلن

  با پیشاهنگی مجلس زنان ویان در شهر کلن آلمان نیز فعالیتی انجام شد. در این تجمع به روزه‌ی مرگ و اعتصاب غذای فعالین اشاره شد و به افکار عمومی در این زمینه آگاهی داده شد.

 

رن

  در شهر رن فرانسه کردستانیان و دوستانشان با همین هدف فعالیتی انجام دادند .حاضرین تصاویر عبدالله اوجالان و مقاومتگران اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ را بلند کردند.