کوردها در سالگرد قتلعام شنگال به میدان آمدند

کوردها و دوستان آنان در فرانسه، آلمان و سوئیس با برگزاری آکسیون قتلعام ٢٠١۴ شنگال را محکوم کردند.

هزاران کوردستانی و دوستانشان در کشورهای اروپایی به مناسبت سالروز قتلعام شنگال با برگزاری گردهمایی به جانباختگان ادای احترام کردند و خواستار به رسمیت شناختن قتلعام ایزدیان در مجامع بین‌المللی و همچنین پذیرش موقعیت سیاسی خودمدیریتی شنگال از سوی عراق و کشورهای اروپایی شدند.

برلین

با شرکت نمایندگان مجلس زنان ایزدی، مجلس زنان دستان، فدراسیون ایزدی‌ها و جمعیت کوردستان آزاد راهپیمایی باشکوهی در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. راهپیمایی سپس به گردهمایی در مقابل ساختمان پارلمان فدرال مبدل شد. در این گردهمایی قتلعام ایزدی‌ها محکوم شد. نوژیان گونای، سخنگوی فدراسیون ایزدی‌ها در سخنانی گفت:"هدف از حمله به ایزدی‌ها نابودکردن آیین و جامعه آنان بود."

ملا داوز اوسم نماینده جامعه اسلامی کوردستان در برلین طی سخنانی از باورمندان راستین ادیان و مذاهب گوناگون خواست تا برای دستیابی به زندگی شرافتمند به مبارزه مشترک ملحق شوند.

نوری آلکش به نمایندگی از مجلس زنان ایزدی طی سخنانی گفت:"آنانی که آینده را به ما ارزانی داشتند ٩ گریلای پ.ک.ک بودند که برای ایزدی‌ها جنگیدند، در سایه‌ رنج‌های آنان جوانان ایزدی خود را سازماندهی کردند، ما هیچگاه از مبارزه دست نمی‌کشیم."

کلن

مجلس زنان ویان و مجلس زنان نوجان در شهر کلن آلمان گردهمایی را با هدف محکوم کردن قتلعام ایزدی‌ها برگزار کردند. در این آکسیون پلاکارد‌ بزرگی با نوشته‌ی «آزادی برای زنان شنگال به معنی آزادی برای بشریت است» و «باید قتلعام شنگال به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخته شود و موقعیت سیاسی آن پذیرفته شود» دیده می‌شد.

در ادامه مراسم بیانیه جنبش زنان ایزدی قرائت شد و مراد یلماز به نمایندگی از حزب چپ آلمان (دی لینکه) سخنانی ایراد کرد.

مارسی

مجلس زنان آرین میرکان در میدان فیوخ پورت شهر مارسی فرانسه به مناسبت ۶مین سالگرد قتلعام شنگال گردهمایی‌ای را برگزار کرد. شرکت کنندگان در این آکسیون پرچم‌های پ.ک.ک، جنبش زنان کورد در اروپا و پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را در دست داشتند. برگزار کنندگان بروشورهایی را میان مردم توزیع کردند.

اوپسالا

کوردستانی‌های ساکن اوپسالای کشور سوئد نیز روز گذشته در میدان استوراتورگ گردهم آمدند و با گرامیداشت یاد جانباختگان قتلعام شنگال خواستار همبستگی خلق ایزدی شدند. در این گردهمایی بیانیه‌های جمعیت کوردهای سوئد و مجلس زنان آمارا قرائت شد. شرکت کنندگان از دولت سوئد و اتحادیه اروپا خواستند تا قتلعام ایزدیان از سوی داعش را به عنوان ژنوساید به رسمیت بشناسند.

مانهایم

جمعیت علویان مانهایم، مرکز جامعه کورد و مجلس زنان روناهی-بریوان نیز با برگزاری گردهمایی در مرکز شهر مانهایم قتلعام ایزدیان در ٣ آگوست ٢٠١۴ را محکوم کردند. شرکت کنندگان خواستار به رسمیت شناختن موقعیت سیاسی شنگال شدند.

ساربروکن

در شهر ساربروکن آلمان نیز با برگزاری گردهمایی قتلعام ایزدی‌ها محکوم شد. هوگر آگرمان رئیس مشترک مجلس سارلاند، زرو آگرمان رئیس مشترک مجلس زنان ایزدی و فکرت رئیس مشترک مجلس شنگال سخنانی ایراد کردند.

فرانکفورت

با پیشاهنگی مجلس زنان سیوه و آمارا، جمعیت دفاع از زنان روژاوا، سازماندهی زنان کوراج و ADKH در شهر فرانکفورت آلمان نیز به مناسبت قتلعام ٣ آگوست ٢٠١۴ گردهمایی برگزار شد. در این گردهمایی پیام‌های ژ.خ.ک، مجلس زنان آمارا، سازماندهی زنان کوراج و ADKH قرائت شد.

هیلبورن

جنبش زنان جوان و مرکز جامعه کورد مقیم هیلبورن آلمان نیز به مناسبت ششمین سالروز قتلعام شنگال مراسمی برگزار کرد.

نورنبرگ

با فراخوان خانه خلق مدیا در شهر نورنبرگ آلمان نیز کوردستانیان و دوستان آنان گردهم آمدند و حمله وحشیانه داعش به ایزدی‌ها را محکوم کردند. در این گردهمایی نقش مقاومت نیروهای گریلای پ.ک.ک و مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ برای نجات ایزدی‌ها مورد تأکید قرار گرفت. شرکت کنندگان خواستار به رسمیت شناختن موقعیت سیاسی ایزدیهای شنگال در کشور عراق و در عرصه بین‌المللی شدند.

دورتموند

در دورتموند آلمان با فراخوان مجلس زنان روزرین گردهمایی برگزار شد. در این گردهمایی شمار زیادی از کوردستانیان و دوستان آلمانی آنان شرکت کردند.

هوسل

در شهر هوسل کشور آلمان نیز گردهمایی شایسته‌ای در محکومیت قتلعام ایزدی‌ها شنگال برگزار شد. در این گردهمایی در رابطه با گسترش هر چه بیشتر مبارزات کوردها در هر چهاربخش کوردستان علیه استعمارگری سخن سخنرانی شد.

دوسلدورف

در میدان سکادوپلاتز شهر دوسلدورف آلمان با برگزاری آکسیونی قتلعام شنگال محکوم شد. در این گردهمایی شعارهای «شهیدان نمی‌میرند» و «زن، زندگی، آزادی» سر داده شدند.

اشتوتگارت

با فراخوان ابتکار عمل شهید مریم، گردهمایی در میدان سکلوسپلاتز شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شد. شرکت کنندگان یاد و خاطره جانباختگان قتلعام شنگال را گرامی داشتند و  بیانیه‌ای به زبان‌های کوردی و آلمانی قرائت شد. شرکت کنندگان بروشورهایی را میان مردم توزیع کردند.

کپنهاگ

مجلس زنان سیوه و مرکز جوامع کوردستانی در اروپا گردهمایی شایسته‌ای را در شهر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک برگزار کرد. در این گردهمایی قتلعام شنگال محمو شد. توره رورباخ، روزنامه‌نگار و نویسنده طی سخنانی به وحشیگری داعش در حمله به شنگال و آلام خلق ایزدی اشاره کرد.

لانه علی، یک زن جوان ایزدی هم در سخنان خود گفت:"تا دیروز من از هویت خویش اطلاعی نداشتم. اما امروز خود را شناخته‌ام. من یک زن کورد ایزدی به نام لانه علی هستم. خانواده‌‌های ایزدی و زنان بویژه هیچ زمانی دردهای قتلعام شنگال را فراموش نمی‌کنیم."

لیماسول

مرکز جامعه کورد توفیلوس و ابتکار عمل زنان کورد لیماسول به مناسبت ۶مین سالروز قتلعام شنگال گردهمایی را در شهر لیماسول قبرس برگزار کردند. برگزار کنندگان اقدام به توزیع بروشور در میان مردم نمودند و قتلعام شنگال را محکوم کردند.