ک.ج.د.ک اروپا: مقاومت بزرگ سربلندی بی نظیری را رقم زد

  ک.ج.د.ک اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت حماسی در مقابل انزوای رهبر خلق کرد و فاشیسم پیروزی بزرگی را رقم زده است.

  ک.ج.د.ک اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت حماسی در مقابل انزوای رهبر خلق کرد و فاشیسم پیروزی بزرگی را رقم زده است. ک.ج.د.ک اروپا در این رابطه اعلام داشت که به منظور درهم شکستن فاشیسم، لازم است که مبارزه خود را با عزمی راستختر تداوم بخشیم.

  هیات عالی ک.ج.د.ک اروپا در ارتباط با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و خاتمه دادن به روزه مرگ و اعتصابات غذا بیانیه‌ای را منتشر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

  ۸ نوامبر سال ۲۰۱۸ لیلا گوون به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد به اعتصاب غذا دست زد. بعد از دست زدن لیلا به این اقدام، اعتصاب غذاهایی در هولیر، مخمور، آمد، استراسبورگ، پاریس، انگلستان، هلند، آلمان، کانادا، سویس نیز شروع شدند. مقاومت اعتصای غذا و روزه مرگ زندانیان در نهایت به پیروزی رسید. تحت تاثیر فشارهای این مقاومت، رهبر آپو که در ۸ سال گذشته قادر نشده بود با وکلای خود دیدار به هم رساند، موفق به دیدار با کلای خود شده است. مادران روسری سپید، در میادین حضور یافته و واهمه و ترس از فاشیسم را در هم شکستند. از روز آغاز اعتصابهای غذا، خلقمان در اروپا نیز در میادین حضور یافته و با انجام دادن فعالیتهای فراوان به طنین صدای مبارزاتی مقاومت کنندگان بدل شدند.

  در مقابل این مبارزه‌ی وسیع، فاشیسم ناگزیر به عقب نشینی شد. امید آجار، زولکف گزن، آیتان، مدیا، زهرا، اونجا آکیجی، سراج یوکسک با اقدامات فدایی خود در مبارزات ما همچنان حضور خواهند داشت. به منظور درهم شکستن فاشیسم، با عزمی راسخ و گامهایی استوارتر مبارزه را ادامه خواهیم داد.