گرامیداشت یاد و خاطره آپی موسا در محل ترور وی

موسی عنتر که در میان کوردها به آپی موسا شناخته می‌شود ٢٨ سال پیش در محله سیران تپه‌ی شهر آمَد از سوی نیروهای دولتی ترور شد. امروز در محل ترور آپی موسا یاد و خاطره وی گرامی داشته شد.

موسی عنتر (آپی موسا)، روشنفکر و نویسنده سرشناس کورد، روز ٢٠ سپتامبر ١٩٩٢ در محله سیران تپه‌ی شهر آمَد از سوی عناصر سازمان ژیتم ترکیه ترور شد.

در ٢٨مین سالروز شهادت آپی موسا یاد و خاطره وی از سوی میهن‌دوستان کورد گرامی داشته شد. در مراسمی شایسته که با حضور مرال دانش بشتاش پارلمانتار ه.د.پ، سردار آلتان رئیس مشترک جمعیت روزنامه‌نگاران دجله و فرات، عایشه گونای سخنگوی پلتفرم روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا و دجله عنتر پسر موسی عنتر و شماری از شهروندان برگزار شد یاد و خاطره آپی موسا گرامی داشته شد.

سردار آلتان در سخنانی اظهار کرد، دوستان، هواداران و شاگردان آپی موسا وی را فراموش نکرده‌اند.

عایشه گونای نیزدر سخنانی گفت، آپی موسا نه تنها برای رسانه‌‌های آزادیخواه و کوردی بلکه برای همه و بویژه در راه مبارزه خلق و روزنامه‌نگاران زن به عنوان سمبل جسارت شناخته می‌شود.

گونای در ادامه افزود؛ ما روزنامه‌نگاران زن بر مبنای راه حقیقی موسا عنتر گام برمی‌داریم، با قلم‌، جوهر و نوشته‌هایمان این راه را طی می‌کنیم."

دجله عنتر پسر آپی موسا نیز در سخنانی گفت، قلم پدرم حتی برای یک لحظه هم بر زمین نمانده است.

مرال دانش‌ بشتاش رئیس فراکسیون ه.د.پ در مجلس ترکیه با اشاره به اعتراف سازمان ژیتم به ترور آپی موسا گفت، پس از ٢٨ سال هنوز قاتلان وی محاکمه نشده‌اند.

مرال دانش بشتاش افزود، همکاران آپی موسا راه او را ادامه داده‌اند و آینده‌ درخشانی را رقم می‌زنند.

پس از سخنرانی مرال دانش بشتاش، شرکت کنندگان دسته‌جات گل را در یادبود آپی موسا در محل ترور وی قرار دادند.