گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه به دیدار اعتصاب کنندگان رفت

کتی پیری گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه با حسین یلدز و حسبی چاکجی که مدت ۱۲۲ روز است در شهر لاهه (دنهاگ) هلند علیه حصر اوجالان در اعتصاب غذا به سر میبرند، دیدار کرد.

انتخابات پارلمان اروپا در روز ۲۳ مه ۲۰۱۹/ ۲ خرداد انجام خواهد شد. کتی پیری باز هم برای پارلمان اروپا کاندید شده است. وی با فعالین اعتصاب کرده حسین یلدز و حسبی چاکجی دیدار کرد.

 

پیری در دیدارش از اعتصاب کنندگان گفت،" چون پدر من نیز به عنوان یک پناهجوی سیاسی به هلند آمد، به خوبی شرایط پناهجویان را درک می‌کنم و می‌دانم چقدر دشوار است. به همین دلیل به خوبی مبارزات شما را درک می‌کنم. من در پارلمان اروپا به تلاشهای خودم برای احقاق حقوق بشر و دمکراسی ادامه خواهم داد".

 

کتی پیری همچنین گفت، "زمانی که به آمد و مردین رفتم، خسارات وارده به آن مناطق را دیدم. باید دولت ترکیه دمکراسی را بپذیرد و به دولتی دمکراتیک مبدل شود، این امر هم فقط با قبول درخواستهای خلق کرد ممکن است. من اگر یک بار دیگر برای عضویت در پارلمان اروپا انتخاب شوم به مانند گذشته به تلاشهایم برای دمکراتیزه کردن ترکیه ادامه خواهم داد".

 

وی همچنین اعلام کرد، "پشتیبانی شما برای انتخاب من بسیار مهم است. در بیرون مردم پیش من می‌آیند و می‌گویند" کردها پیش ما آمدند واز ما خواستند تا از شما حمایت کنیم". من این حرفها را بسیار می‌شنوم. من هم برای رفقای اعتصاب کرده بسیار تلاش می‌کنم و از حمایتهای شما سپاسگذارم. من به تلاشهایم برای آزادی کردها و دمکراتیزه کردن ترکیه در پارلمان اروپا ادامه خواهم داد".

 

مقاومتگران اعتصاب کرده حسین یلدز و حسبی چاکجی از کتی پیری برای دیدار با آنها تشکر کردند.