یورش پلیس آلمان به راهپیمایی مسالمت‌آمیز جوانان کورد

پلیس آلمان برای دومین بار به راهپیمایی طولانی مدت جوانان کورد در شهر کلن حمله کرد

   پلیس آلمان در یورش به راهپیمایی مسالمت‌آمیز جوانان کوردستانی در مقابل دروازه تاریخی شهر کلن دو جوان را دستگیر کرد. این جوانان راهپیمایی طولانی مدتی را از شهر بن به مونشن و گلاتباخ در چهارچوب کارزار 'آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان' آغاز کرده‌اند.

   راهپیمایی جوانان از روز سه‌شنبه ١٠ سپتامبر آغاز شده بود و نیروهای پلیس آلمان دیروز هم به جوانان حمله کرده بودند.

   پلیس نژادپرست آلمان به سیاق چماقداران دولت فاشیست ترک هرگونه فعالیت دمکراتیک و صلح‌جویانه کوردستانی را هدف حمله قرار می‌دهد.