آغاز بەکار کمپین کوردها در آتن

کوردستانیان ساکن در آتن، پایتخت یونان کمپینی را برای حمایت از زلزله‌زدگان باکور کوردستان آغاز کردند.

کوردستانیان ساکن آتن پایتخت یونان جهت کمک رسانی بە زلزلە‌زدگان باکور کوردستان کمپینی را آغاز کردند. در این راستا، تراکت‌هایی حاوی خبررسانی از وضعیت زلزلە زدگان در برخی از خیابان‌ها و ایستگاههای مترو در اختیار مردم قرار گرفت.

جوانان فعال در این کمپین اعلام کردند: در نتیجه زمین‌لرزە تاکنون هزاران نفر جان خود را از دست دادە و هزاران نفر  همچنان زیر آوارها باقی ماندەاند. ما کوردستانیان مقیم آتن به خانواده‌هایی که بستگان و نزدیکان خود را در جریان این زمین لرزە از دست دادند تسلیت گفتە و برای مجروحان آرزوی شفا داریم. این زمین‌لرزە نبود کە آحاد خلق را کشت، بلکه حاکمیت ترکیە است که خلق را می‌کشد. در این راستا همە را به حمایت از زلزلە زدگان دعوت کردە و خواهان آن هستیم کە کمکهای خود را بە هلال احمر کوردستان ارسال نمایید.