ارسال کارت پستال از اشتوتگارت به امرالی

با پیشاهنگی کمون زنان مریم، زنان در کمپین «صد هزار کارت پستال به امرالی» شرکت کردند. در این مراسم گفته شد: «آزادی رهبری، آزادی زنان و خلق‌ها است.»

با پیشاهنگی ابتکار عمل زنان مریم که در شهر اشتوتگارت آلمان فعالیت می‌کند، کارت‌هایی به عنوان بخشی از کمپین «صد هزار کارت پستال به امرالی» ارسال شد.

زنان شرکت‌کننده در این مراسم گفتند: «آزادی رهبری، آزادی زنان و خلق‌ها است. در این مراسم شعار «ژن ژیان آزادی» سر داده شد.