استراسبورگ فرانسه: چهارمین روز تحصن دهها نفری در برابر دفتر شورای اروپا

کوردها و فعالین بین‌المللی در تحصن چند روزه در مقابل دفتر شورای اروپا که ترکیه عضوی از آن است خواستار پاسخگویی مقامات اروپایی درباره نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه علیه رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان توسط دولت ترکیه شدند.

کوردها و فعالین بین‌المللی در تحصن چند روزه مقابل دفتر شورای اروپا که ترکیه عضوی از آن است خواستار پاسخگویی مقامات اروپایی درباره نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه علیه رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان توسط دولت ترکیه شدند که بیش از یک و نیم سال است هیچ خبری از سرنوشت وی در زندان جزیره امرالی در دست نیست.

طبق قوانین، اعضای شورای اروپا ملزم به رعایت قوانین دیوان حقوق بشر اروپا هستند اما دولت ترکیه علیرغم عضویت در این شورا از ناقضین بزرگ حقوق بشر در جهان است.

کوردها و دوستانشان در سومین روز تحصن در مقابل مقر شورای اروپا در استراسبورگ فرانسه برای بارهای متوالی خواستەهای خود را مطرح کردند. نمایندگان پژاک و حزب اتحاد دمکراتیك روژاوا نیز در این تجمع مشارکت دارند.
هوزان شمدین از اعضای جنبش فرهنگی کوردها طی سخنانی در جمع تحصن‌کنندگان گفت خلق کورد سال‌هاست جلوی این سازمان‌ها برای عدالت و آزادی رهبر خلق کورد فریاد می‌زند. اما سی‌پی‌تی، کمیته منع شکنجه اروپا این فریادها را نمی‌شنود.
او ابراز امیدواری کرد اینبار با تحصن در مقابل مقر شورای اروپا موفق به پاسخگو کردن این نهاد شوند که ترکیه عضوی از آن است.