اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا خواستار آزادی عبدالله اوجالان شد

اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا (NEU) پشتیبانی خود را از کمپین آزادی برای اوجالان اعلام کرده و خواستار آزادی وی شدند.

کارزار «آزادی برای اوجالان» در کوردستان و در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد. اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا (National Education Union) یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سندیکاها و اتحادیه‌های بریتانیا، پشتیبانی خود را از کمپین آزادی برای عبدالله اوجالان اعلام کرد و در کنگره امسال خود با درخواست آزادی برای عبدالله اوجالان به کنگره پایان دادند.

هزاران تن از نمایندگان زحمتکشان و کارمندان آموزش در کنگره روز گذشته اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا شرکت کرده و تصویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را در دست گرفته و خواستار آزادی اوجالان شدند.

در این کنگره انجمن از هزاران نماینده خود درخواست کرد تا با هم برای آزادی عبدالله اوجالان تلاش کرده و به پا خیزند. در سالن کنگره ۱۷۰۰ نماینده هم‌زمان تصویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را که بر روی آن نوشته ‌شده بود "آزادی برای اوجالان" در دست گرفته و خواستار آزادی رهبر خلق کورد شدند.

کنگره در شهر برنمیوس در جنوب بریتانیا برگزار شد. نمایندگان اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا از سرتاسر کشور در این کنگره گردهم آمده و چندین مدیر سندیکاها و اتحادیه‌های مختلف، نمایندگان پارلمان و نمایندگی سازمان‌های جامعه مدنی در آن شرکت کرده بودند.

اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا حدود ۵۰۰ هزار عضو در سرتاسر بریتانیا دارد و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های معلمان و زمینه آموزش در بریتانیا می‌باشد.