برگزاری پنل گفتگو در برلین آلمان در خصوص ممنوعیت علیه پ.ک.ک

در برلین پایتخت آلمان، پنل گفتگویی در مورد ممنوعیت علیه پ.ک.ک برگزار شد و در آن بر گسترش مبارزات برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه تاکید شده است.

روز گذشته در مرکز دمکراتیک جامعه کوردی در برلین پایتخت آلمان پنل گفتوگیی در مورد خارج کردن نام حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) از لیست ممنوعه برگزار شد.

در ابتدا، مظلوم کارگوز، عضو انجمن نیڤ-برلین سخنرانی کرد و گفت: قرار گیری جنبش آزادیخواهی خلق کورد در لیست سازمان‌های تروریستی دیگر برای ملت کورد قابل قبول نیست و باید مبارزات را برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه را گسترش دهیم.

محمد کایا روزنامه نگار نیز مطلبی را تحت عنوان روابط اروپا و ترکیه ارائه داد و گفت: پیوندی‌های ترکیه با اتحادیه اروپا از معاهده آنکارا آغاز شد و با توطئه بین‌المللی علیه خلق کورد به بالاترین سطح رسید.

در بخش پایانی این پنل، محمود شاکار، عضو انجمن بین المللی قانون و دمکراسی در سخنانی اعلام کرد: ما تلاش میکنیم که دیدگاه اروپا و جوامع بین‌المللی را در مورد تروریست نامیدن خلق کورد تغییر دهیم.

او همچنین افزود: پ.ک.ک برای حقوق خلق کورد مبارزه می‌کند و نماینده مردم کوردستان است، قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست ممنوعیه توطئه‌ای بین‌المللی علیه خلق کورد در چهار بخش کوردستان است.