برگزاری راهپیمایی «آزادی برای رهبر آپو» در بروکسل

با درخواست آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، جوانان کورد در شهر بروکسل پایتخت بلژیک به خیابان آمدند.

در راستای کمپین «آزادی برای عبدالله اوجالان، حل سیاسی مسئله کورد» یک راهپیمایی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.

این راهپیمایی با هماهنگی جنبش جوانان انقلابی (ت‌ج‌ش) و زنان جوان مبارز (تیکوژن) انجام شد و بنر "آزادی برای رهبر آپو" برافراشته شد.

بارها شعار «جوانان فدائی رهبر آپویند» و «زنده‌باد رهبر آپو» سر داده شد و خواستار آزادی جسمانی رهبر اوجالان شدند. یک بیانیه نیز قرائت گردید.

در بیانیه گفته شد: «همچنان که ۲۵ سال پیش با تصمیم فعالین «نمی‌توانید روزمان را سیاه کنید» روحیه و باور آنان را بر دوش نهادیم، ما نیز به‌عنوان ت‌ج‌ش و تیکوژن این روحیه و باور را ادامه داده‌ایم و برای تحقق آزادی جسمانی رهبر آپو، پیشاهنگ خواهیم بود. ما برای حل این مسئله مبارزه می‌کنیم و تاریخ را رقم می‌زنیم. همچنان که رهبر آپو گفت: «ما با جوانان شروع کردیم و با جوانان به پیروزی می‌رسیم»؛ با این شعار این کمپین را تقویت می‌کنیم و تا تحقق اهدافمان در میدان خواهیم بود.»