برگزاری راهپیمایی کوردستانیها و ایرانیان در اروپا

کوردستانیان و ایرانیان در اعتراض بە سرکوب شدید قیام کنندگان از سوی حکومت ایران بە خیابانهای اروپا آمدند

علاوه بر برلین در شهرهای دیگر اروپا هم کردها و سایر معترضان دیکتاتوری در ایران در همصدایی با مردم خود دست به تجمعات و راهپیمایی اعتراضی زدند. در ایتالیا همچنین جنایات جنگی ترکیه علیه کردها محکوم شد. در شهر پارمای ایتالیا دیروز یک راهپیمایی در حمایت از مبارزات خلق کورد برگزار شد. فریبرز کامکار کارگردان روژهلاتی و فعالین ایرانی نیز با شرکت در این راهپیمایی که تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد از انقلاب در خیابان‌های ایران گفتند. معترضان همچنین حملات شیمیایی ترکیه به کردستان را محکوم کردند و خواستار واکنش دولت ایتالیا شدند. زنان د راهپیمایی شعار "ژن، ژیان، آزادی" دادند که از روژاوا تا تهران به گوش می‌رسد.
همچنین هزاران نفر در اسلوی نروژ دست به تظاهرات زدند. نمایندگان احزاب سیاسی و مدنی مختلفی در این تظاهرات شرکت داشتند. پگی حسن، دبیرکل "ال‌او" بزرگترین سندیکای نروژ در سخنانی به مطالبات دمکراتیک مردم و زنان ایران درود فرستاد و از آنان حمایت کرد. سحر آیدار عضو حزب سرخ نروژ و مانی حسینی، نماینده پارلمانی کورد حزب کارگران نیز از قیام خلق‌های ایران دفاع کردند.

در استکهلم سوئد نیز شهروندان کرد و ایرانی در میدان مرکزی استکهلم تجمع کردند. سخنرانان در این تجمع تأکید کردند آنچه در ایران رخ داده است انقلاب زنان است و مردم علیه رژیمی خونخوار در همه جا به پا خاستەاند.