برعهده گرفتن نوبت آزادی این هفته توسط گروهی از وین

یک گروه از وین به استراسبورگ رفتند تا در ۵۵۷امین هفتەی "نوبت آزادی" برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شرکت کنند.

فعالیت هفتگیِ نوبت آزادی از ۲۵ ژوئن سال ٢٠١٢ در شهر استراسبورگ فرانسه و با هدف آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پایان دادن به انزوا شروع شده است و به مدت ۵۵۷ هفته در حال انجام است. گروهی از شهر وین پایتخت اتریش به استراسبورگ رفتەاند "نوبت آزادی" این هفته را بر عهده گرفتند.

اسامی اعضای گروه این هفته عبارتند از: اوزان شیخان اوغلو، یکتان حلوان و پدر متین کوبانی.

سخنگوی گروه؛ اوزان شیخان اوغلو گفت: آزادی رهبری آزادی همەی خلقهاست و افزود: باید همەی خلقها باهم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را آزاد کنند.

اوزان شیخان اوغلو از اتحادیەی اروپا و کمیتەی منع شکنجه درخواست کرد و گفت: ۲٤ سال است رهبر ما را زندانی و منزوی کردەاند، دو سال است هیچ خبری از او نداریم. ما چندین سال است جلو ساختمان مجلس اروپا هستیم، اما اروپا ما را نمی‌بیند، خود را لال و دو‌رویی می‌کند. ما می‌خواهیم فوراً از وضعیت رهبرمان مطلع شویم.

شیخان اوغلو به خاطر زمین‌لرزەی اخیر به خلق کورد و سایر خلقها تسلیت گفت و از کوردها خواست تا به حمایت از مصدومان و زیان‌دیدگان بپردازند.

در پایان شیخان اوغلو گفت: رهبری ما خط قرمزمان است و در سال ٢٠٢٣ رهبرمان را آزاد می‌کنیم.