دفتر حقوقی پاریس نقض‌های حق دفاع در زندان امرالی را محکوم کرد

دفتر حقوقی پاریس نامه‌‌ای اعتراضی برای وزارت دادگستری ترکیه ارسال کرد و مانع شدن از حق دفاع برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر امرالی را محکوم کرد.

اعتراضات علیه نظام انزوای تحمیلی امرالی

دفتر حقوقی پاریس در ارتباط با مانع‌ سدن از حق دفاع برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان ازجمله ویسی آکتاش، حامیلی یلدرییم و عمر خیری کونار که در زندان امرالی مدل F با سطح امنیتی شدید زندانی هستند، یک بیانیه مکتوب منتشر کرد.

این دفتر حقوقی اعلام کرده است که آنان مورخ ۲۵ ژوئن از دفتر حقوقی سده، وکلا ریزان ساریجا را قبول کرده و گفتند‌‌: ‌«دفتر حقوقی پاریس که از سوی جانشین رئیس سابق،‌ وینسنت نیور مدیریت می‌شد، مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ با حضور همکاران ما فرانچویس دیویدجیان و دیوید آندیس، همکارمان ریزان ساریجا را پذیرفتند.‌

نامه‌ اعتراضی برای وزارت دادگستری ترکیه ارسال شد

مراجعه اخیر وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مورخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ انجام شد. با ۳ زندانی دیگر از سال ۲۰۱۵ تاکنون ملاقاتی انجام نشده است. در مجموع ۸ وکیل مدافع نتوانستند به شیوه‌ فیزیکی، از طریق تلفن یا از راه نوشتاری با موکلان خود ملاقات یا تماس داشته باشند. همکاران ما برای محکوم کردن این حملات علیه حق دفاع، که آزادی بنیادین و شرافت انسانی است، برای وزارت دادگستری ترکیه یک نامه اعتراضی و محکومیت ارسال کردند. دفتر حقوقی پاریس درباره وضعیت چهار زندانی در زندان جزیره امرالی، نگران است و در محکومیت و اعتراضات وکلای مدافع آن زندانیان مشارکت می‌نماید.‌»